Phần trên là dấu nhấn í và cho em hỏi nhấn vần nào ln ạ.Giải thích cho em hiểu phần dưới lun ạ.Em cảm ơn

Các câu hỏi liên quan