phiên âm, dịch nghĩa hộ em vs. Em đang cần gấp lắm ạ T_T

Các câu hỏi liên quan