Quy đồng mẫu số các phân số sau : (GIẢI CHI TIẾT NHA)

3/10 ; 5/14 và 7/20

Giúp em với ạ !!! Xin mấy ac em gấp lắm r

Các câu hỏi liên quan

Câu 3: Có bao nhiêu nhận xét nào sau đây đúng về hợp tác chuyển đổi số của Liên minh châu Âu (EU)? 1) Tiếp cận và điều tiết thị trường toàn cầu. 2) Thiết lập tiêu chuẩn công nghệ và truy cập. 3) Thực hiện việc hợp tác kiểm soát dữ liệu. 4) Thiết lập một EU tự do, an ninh và công lí. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về Liên minh châu Âu (EU)? 1) Tạo ra thị trường chung lưu thông nhiều mặt. 2) Sử dụng cùng một đồng tiền chung (ơ-rô). 3) Là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 4) Trình độ phát triển giữa các nước đồng đều. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 5: Trụ sở hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) được đặt ở thành phố nào sau đây? A. Brúc-xen (Bỉ). B. Béc- lin (Đức). C. Pa-ri (Pháp). D. Mat-xcơ-va (Nga). Câu 6: Quá trình mở rộng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu hướng về phía A. Tây. B. Đông. C. Bắc. D. Nam. Câu 7: Mục tiêu chủ yếu của Liên minh châu Âu (EU) là A. xây dựng EU thành khu vực tự do và liên kết chặt chẽ. B. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo. C. cùng nhau hạn chế các dòng nhập cư trái phép xảy ra. D. bảo vệ an ninh, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu. Câu 8: Cơ quan đặt ra các định hướng chung ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trưởng châu Âu. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 9: Cơ quan có nhiệm vụ lập pháp ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trưởng EU. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 10: Lĩnh vực nào sau đây không đặt ra làm mục tiêu hợp tác chính trong Liên minh châu Âu (EU)? A. Kinh tế. B. Luật pháp. C. Nội vụ. D. Quân sự. Câu 11: Cơ quan có quyền quyết định cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trường châu Âu. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 12: Tự do lưu thông hàng hóa trong Liên minh châu Âu (EU) là A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. B. tự do đối với các dịch vụ vận tải, du lịch. C. bãi bỏ các hạn chế trong giao dịch thanh toán. D. hàng hóa các nước không thuế giá trị gia tăng. Câu 13: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu (EU) bao gồm tự do A. cư trú và dịch vụ kiểm toán. B. đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải. C. cư trú, lựa chọn nơi làm việc. D. đi lại, dịch vụ thông tin liên lạc.