Rút gọn các phân thức $\frac{x^{2} - xy -x + y }{x^{2} + xy -x - y }$ $\frac{x^{3} - x}{x^{3} -2x^{2}+x}$ $\frac{x^{2} -xy -2x+2y}{4-4x+x^{2}}$

Các câu hỏi liên quan