Tại sao code chạy trên web thì đc mà đưa vào dev c++ và codeblock lại báo lỗi

Các câu hỏi liên quan