thành phần điện tử chính trong máy tính thế hệ thứ nhất là loại linh kiện điện tử nào ?

Các câu hỏi liên quan