Thông qua việc xây dựng hình tượng nhân vật nữ thần mặt trời và mặt trăng n

anh/chị có nhận xét như thế nào về tư duy và nhận thức của con người thời xa?

Các câu hỏi liên quan