Tìm x để biểu thức này( gọi là A cũng đc ) thuộc Z

Các câu hỏi liên quan