Tìm giá trị nhỏ nhất của P

P=2x²-6xy+5y²-2023

Giúp mik vs ạ, mai mik phải thi r =((

Các câu hỏi liên quan