Tốc độ di chuyển của cá sấu là bao nhiêu km/h? A. 16km/h B. 17km/h C. 18km/h D. 19km/h