trên quãng đường từ hà nội đến huế dài 665 km bác tâm dừng xe lại ở 1 trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Khoảng cách từ hà nội đến trạm dừng chân dài hơn khoảng cách từ trạm dừng chân đến huế là 115km hỏi bác tâm đã đi được bao nhiêu km và còn cách huế bao nhiêu km?

Các câu hỏi liên quan