Trong đó R¹ =5 oom , R²=10 ôm , R³=15 ôm , UAB=60V

- tính điện chỗ tương đương của đoạn mạch .

Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở .

Giúp mk với ạ !

Các câu hỏi liên quan