trong khổ thơ thứ hai, nhà thơ đã sử dụng những hình ảnh nào để miêu tả mùa xuân tươi đẹp của đất nước ? trong bài mùa xuân nho nhỏ nhanh nha mn

Các câu hỏi liên quan