Trong vai trương sinh kể lại câu chuyện về hôn nhân của bản thân và bày tỏ niềm ân hận của mình( kết hợp yếu tố tự sự,nghị luận,miêu tả nội tâm)

Các câu hỏi liên quan