Trường của Mai tổ chức Đêm văn hoá các dân tộc trên thế giới, nhưng Mai không tham dự. Các bạn trong tổ hỏi vì sao không tham gia thì Mai nói rằng Mai không thích, tham dự mất thời gian, ảnh hưởng tới học tập. a. Nếu là bạn của Mai, em sẽ khuyên mai ntn

Các câu hỏi liên quan