Từ văn bản thông tin bão và một số hiểu biết về bão ;

a, Theo em để phòng chống tác hại của bão chúng ta cần có biện pháp nào

b, viết đoạn văn 5 đến 6 câu nêu suy nghĩ về ý nghĩa phong trào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ trong thời gian qua trên đất nước ta

Heppppppppppl

Cứu túi với chiều cô kiểm tra

Các câu hỏi liên quan