Ứng dụng nào không phải của NaOH? A.Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt B. Sản xuất tơ nhân tạo C. Chế biến dầu mỏ D. Làm vật liệu trong xây dựng

Các câu hỏi liên quan