văn nghị luận về vc "Em có suy nghĩ ntn về vấn đề nếu khi còn trẻ không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích " (kh chép mạng mai t thi roii cíuuu)

Các câu hỏi liên quan