-văn thuyết minh có kết hợp một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả

-văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả,miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận

Đề: giới thiệu về một loại cây trồng đem lại lợi ích nhiều cho người nông dân Bình Thuận.

Các câu hỏi liên quan