Viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về bài thơ

Trò giỏi con ngoan

Mỗi ngày một lớn

Mỗi ngày một khôn

Mẹ cha dưỡng dục

Cô thầy bảo ban

Mong muốn thành người

Hiếu, Nghĩa, Trí, Dũng

Ấy là mong đợi

Mẹ cha cô thầy

Con xin cố gắng

Trò giỏi con ngoan

Đang rất rất rất rất rất rất rất rất rất gấp cứu với mọi người

Các câu hỏi liên quan