Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe ( ví dụ: sự tích cây vú sữa _ tiếng việt 2, tập một)

Các câu hỏi liên quan