Viết mở bài cho đề văn:" viết một lá thư gửi cho người bạn kể về việc quay trở lại trường sau 20 năm" (ko chép mạng)

Các câu hỏi liên quan