Viết một bài cho MC đọc về một bài múa liên quan tới rơm và thầy cô nhân dịp 20/11 . Ngắn gọn đủ ý đừng quá dài dòng

Các câu hỏi liên quan