viết một đoạn văn về một chuyến dã ngoại ở miền quê bằng cách sử dụng những gợi ý này bạn đã đi đâu, làm thế nào để đến đó, bạn đi cùng ai. bạn đã làm gì. cảm giác của bạn( bằng tiếng anh ạ)

Các câu hỏi liên quan