--------------------------------------------Vòng quay may mắn----------------------------------------- Comment các số từ 1 50 MK chọn ra các số ngẫu nhiên để nhận giải. Giải thưởng : 1 giải nhất: 20 cảm ơn + 3 lần 5* 2 giải nhì: 10 cảm ơn + 2 lần 5* 2 giải ba: 2 cảm ơn + 2 lần 5* 3 giải khuyến khích: 2 lần 5* Lưu ý: - Không chọn trùng số nếu cả hai trùng số sẽ đc đổi(nếu không sẽ bị loại) - Không chọn 2 lần, mỗi lần chỉ đc chọn 1 số(nếu không sẽ bị loại) `CÔNG` `BỐ` `KẾT` `QUẢ:` `8H` `TỐI` `NGÀY` `MAI`

Các câu hỏi liên quan