vote 5sao câu tlhn càng dài càng tốt Xác định môi trường và độ pH của các dung dịch quen thuộc trong đời sống - Xà phòng, giấm ăn, nước vôi trong, nước dưa (thử với nước bắp cải tím)

Các câu hỏi liên quan