Chi tiết đề thi

bất phương trình

bdo45371
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
6
11 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58208] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình: $(m+1)x^{2}-2(m+1)x+4\geq 0(1)$ có tập nghiệm S = R?

Câu 2 [13495] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${\left( {\frac{1}{3}} \right)^x} > 9$ là

Câu 3 [29191] - [Loga.vn]

Bất phương trình \[2\left( \sqrt{x+1}-\sqrt{{{x}^{3}}+1}+\sqrt{{{x}^{2}}-x+1} \right)

Câu 4 [30217] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình

Câu 5 [23594] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện Tính tổng giá trị  lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=3{{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}-2{{x}^{3}}+2x$ 

 

Câu 6 [30121] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình $\left( x+2 \right)\left[ \sqrt{{{\left( x+2 \right)}^{2}}+3}+1 \right]+x\left( \sqrt{{{x}^{2}}+3}+1 \right)>0$ là:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

1

100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

huhu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook