Chi tiết đề thi

kiểm tra giữa hk2

niemm0515046
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54037] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

Câu 2 [54022] - [Loga.vn]

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

Câu 3 [54031] - [Loga.vn]

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

Câu 4 [54026] - [Loga.vn]

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

Câu 5 [54033] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

Câu 6 [54034] - [Loga.vn]

Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy ?

Câu 7 [54041] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

Câu 8 [54035] - [Loga.vn]

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

Câu 9 [54053] - [Loga.vn]

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

Câu 10 [54023] - [Loga.vn]

Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

Câu 11 [54044] - [Loga.vn]

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

Câu 12 [54036] - [Loga.vn]

Liền phía sau trụ não là

Câu 13 [54028] - [Loga.vn]

Rễ sau ở tủy sống là

Câu 14 [54025] - [Loga.vn]

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?

Câu 15 [54032] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

Câu 16 [54043] - [Loga.vn]

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, nhân xám của … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

Câu 17 [54027] - [Loga.vn]

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

Câu 18 [54048] - [Loga.vn]

Vỏ não người có bề dày khoảng

Câu 19 [54024] - [Loga.vn]

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

Câu 20 [54051] - [Loga.vn]

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook