Tải Video TikTok / Douyin không có logo chất lượng cao

Bước 1: các bạn vào trang web: https://tiktoknologo.com/ 

Bước 2: Điền link của video, sau đó tool sẽ tự động tải về

Bước 3: Nhấn vào tải về  mp4 hoặc mp3

Chúc các bạn thành công!

Bài viết gợi ý: