Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58549] - [Loga.vn]

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là:

Câu 2 [58548] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 3 [58547] - [Loga.vn]

Hiện tượng hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành ống phấn là hiện tượng:

Câu 4 [58546] - [Loga.vn]

Hoa lưỡng tính là những hoa có:

Câu 5 [58545] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 6 [58544] - [Loga.vn]

Trong những cây sau đây, các nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa?

Câu 7 [58543] - [Loga.vn]

Sự lớn lên, sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Câu 8 [58542] - [Loga.vn]

Lông hút của rễ có chức năng:

Câu 9 [58541] - [Loga.vn]

Các loại rễ chính là:

Câu 10 [58540] - [Loga.vn]

Cấu tạo miền hút của rễ gồm:

Câu 11 [58539] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng:

Câu 12 [58538] - [Loga.vn]

Nguyên liệu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là:

Câu 13 [58537] - [Loga.vn]

Đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng là:

Câu 14 [58536] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Câu 15 [58535] - [Loga.vn]

Vai trò của miền hút là gì?

Câu 16 [58534] - [Loga.vn]

Thân to ra do đâu?

Câu 17 [58533] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 18 [58532] - [Loga.vn]

Cây có thân mọng nước thường gặp ở:

Câu 19 [58531] - [Loga.vn]

Cây sinh trưởng tốt năng suất cao trong điều kiện nào dưới đây về nước:

Câu 20 [58530] - [Loga.vn]

Nhóm toàn là cây có rễ chùm là:

Câu 21 [58529] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?

Câu 22 [58528] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 23 [58527] - [Loga.vn]

Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

Câu 24 [58526] - [Loga.vn]

Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

Câu 25 [58525] - [Loga.vn]

Mạch rây có chức năng.

Câu 26 [58524] - [Loga.vn]

Rêu sinh sản bằng gì:

Câu 27 [58523] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả và hạt sau, nhóm nào gồm quả và hạt phát tán nhờ động vật:

Câu 28 [58522] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

Câu 29 [58521] - [Loga.vn]

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt ngô được chứa ở đâu:

Câu 30 [58520] - [Loga.vn]

Sự khác nhau giữa quả mọng so với quả hạch là gì:

Câu 31 [58519] - [Loga.vn]

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác:

Câu 32 [58518] - [Loga.vn]

Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành sau khi thụ tinh:

Câu 33 [58517] - [Loga.vn]

Những điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm:

Câu 34 [58516] - [Loga.vn]

Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào?

Câu 35 [58515] - [Loga.vn]

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là quá trình hình thành cây mới từ bộ phận nào?

Câu 36 [58514] - [Loga.vn]

Tại sao phải làm đất tơi xốp trước khi trồng cây?

Câu 37 [58513] - [Loga.vn]

Thân dài ra do đâu?

Câu 38 [58512] - [Loga.vn]

Vai trò của lông hút là:

Câu 39 [58511] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của sự phân chia tế bào là gì?

Câu 40 [58510] - [Loga.vn]

Các thành phần chính của tế bào thực vật là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook