Chi tiết đề thi

đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1

Tragiang9202
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [6958] - [Loga.vn]

Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

Câu 2 [27059] - [Loga.vn]

Nước đá khô" không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Câu 3 [13366] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa NH3 với chất nào sau đây chứng minh NH3 thể hiện tính bazơ:

Câu 4 [14960] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng nào sau dùng để sản xuất khí than khô?

Câu 5 [11251] - [Loga.vn]

Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng là

Câu 6 [12046] - [Loga.vn]

Một loại phân supephotphat kép có chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

Câu 7 [11562] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là

Câu 8 [12165] - [Loga.vn]

Có các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

Câu 9 [8521] - [Loga.vn]

Đốt cháy 15,5 gam photpho trong oxi dư rồi hòa tan sản phẩm vào 200 gam nước. C% của dung dịch axit thu được là

Câu 10 [38284] - [Loga.vn]

Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng?
 

Câu 11 [20017] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa?

Câu 12 [8523] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp người ta điều chế H3PO4 bằng những hóa chất nào sau đây?

Câu 13 [11048] - [Loga.vn]

Phân lân là phân bón chứa

Câu 14 [30944] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là
 

Câu 15 [9985] - [Loga.vn]

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 16 [6884] - [Loga.vn]

. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của

Câu 17 [38213] - [Loga.vn]

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ sau đây:
 
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?
 

Câu 18 [32782] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

Câu 19 [24036] - [Loga.vn]

Thiết bị như hình vẽ dưới đây:

Không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số các thí nghiệm sau:

Câu 20 [38131] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook