Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra lý thuyết phần đại cương kim loại

ctvloga220
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52194] - [Loga.vn]

Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại?

Câu 2 [52193] - [Loga.vn]

Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:

Câu 3 [52192] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau: (1) Tôn tráng kẽm bị xây sát đến lỗi sắt bên trong để ngoài không khí ẩm. (2) Đốt dây sắt trong oxi khô. (3) Cho bột sắt vào dung dịch sắt (III) clorua. (4) Cho bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Câu 4 [52191] - [Loga.vn]

Câu 5 [52190] - [Loga.vn]

Câu 6 [52189] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

 • TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
 • TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
 • TN 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 .
 • TN 4: Để miếng gang (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm một thời gian.
 • TN 5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
 • Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá học là:

  Câu 7 [52188] - [Loga.vn]

  Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch HCl có lẫn CuCl2 thấy xuất hiện ăn mòn điện hoá. Điều nào sau đây là không đúng với quá trình ăn mòn điện hoá ở trên ?

  Câu 8 [52187] - [Loga.vn]

  Trường hợp nào sau đây chỉ xảy ra quá trình ăn mòn hóa học ?

  Câu 9 [52186] - [Loga.vn]

  Có hai mẫu kim loại có cùng khối lượng: mẫu X chỉ chứa Zn nguyên chất, mẫu Y là hợp kim của Zn và Fe. Cho hai mẫu kim loại này vào hai cốc chứa dung dịch HCl dư có cùng thể tích và nồng độ. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

  Câu 10 [52185] - [Loga.vn]

  Tôn là sắt tráng kẽm. Trong sự gỉ sét của tấm tôn khi để ngoài không khí ẩm thì

  Câu 11 [52184] - [Loga.vn]

  Điện phân với điện cực trơ dung dịch nào sau đây thì pH của dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân?

  Câu 12 [52183] - [Loga.vn]

  Kẽm đang phản ứng mạnh với axit clohidric, nếu cho thêm muối natri axetat vào dung dịch thì thấy phản ứng

  Câu 13 [52182] - [Loga.vn]

  Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là:

  Câu 14 [52181] - [Loga.vn]

  Dãy các kim loại đều có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

  Câu 15 [52180] - [Loga.vn]

  Câu 16 [52179] - [Loga.vn]

  Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

  Câu 17 [52178] - [Loga.vn]

  Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C(III); Sn-Fe(IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

  Câu 18 [52177] - [Loga.vn]

  Khi điện phân dd NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì

  Câu 19 [52176] - [Loga.vn]

  Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

  Câu 20 [52175] - [Loga.vn]

  Dãy các kim loại đều được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối (với điện cực trơ) là:

  Câu 21 [52174] - [Loga.vn]

  Câu 22 [52173] - [Loga.vn]

  Câu 23 [52172] - [Loga.vn]

  Dung dịch AgNO3 có tính ôxi hóa, nó có thể oxi hóa

  Câu 24 [52171] - [Loga.vn]

  Cho phản ứng : Ag+ + Fe2+--->Ag+Fe3+.Trong các chất và ion Fe2+,Fe3+,Ag+,Ag thì ion Fe2+ là chất:

  Câu 25 [52170] - [Loga.vn]

  Trong thực tế người ta thường dùng những kim loại nào sau đây để làm dây dẫn điện ?

  Câu 26 [52169] - [Loga.vn]

  Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

  Câu 27 [52167] - [Loga.vn]

  Chọn phát biểu đúng :

  Câu 28 [52166] - [Loga.vn]

  Kim loại nào sau đây ở thể lỏng ở điều kiện thường

  Câu 29 [52165] - [Loga.vn]

  Kim loại cứng nhất ở điều kiện thường là:

  Câu 30 [52164] - [Loga.vn]

  Trong các tính chất vật lí sau của kim loại Au, Ag, tính chất không phải do các electron tự do gây ra là

  Câu 31 [52163] - [Loga.vn]

  Nung hỗn hợp rắn gồm Al2O3, CuO, FeO, ZnO với CO (dư) ở nhiệt độ cao, được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH (dư), thu được chất rắn Y. Biết các PƯ xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Y gồm

  Câu 32 [52162] - [Loga.vn]

  Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch ?

  Câu 33 [52161] - [Loga.vn]

  Cho hợp kim Al, Mg, Ag vào dung dịch CuCl2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại là

  Câu 34 [52159] - [Loga.vn]

  Khối lượng thanh sắt giảm đi trong trường hợp nhúng vào dung dịch nào sau đây ?

  Câu 35 [52158] - [Loga.vn]

  Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là

  Câu 36 [52157] - [Loga.vn]

  Cho một thanh kim loại Mn vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần, trên thanh kim loại có Cu màu đỏ bám vào. Kết luận nào sau đây là sai:

  Câu 37 [52155] - [Loga.vn]

  Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  Câu 38 [52154] - [Loga.vn]

  Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là

  Câu 39 [52153] - [Loga.vn]

  Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:

  Câu 40 [52152] - [Loga.vn]

  Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là

  Bảng xếp hạng
  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook