Chi tiết đề thi

Đề ôn tập chương 1 vật lý 10 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50198] - [Loga.vn]

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do bằng g = 9,8m/$s^2$. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là

Câu 2 [50197] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là

Câu 3 [50196] - [Loga.vn]

Thả hòn đá rơi từ độ cao h xuống đất. Thời gian hòn đá rơi là 1s. Nếu thả hòn đá đó rơi từ độ cao 4h xuống đất thì thời gian hòn đá rơi là

Câu 4 [50195] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

Câu 5 [50194] - [Loga.vn]

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ôtô đạt vận tốc 14m/s. Vận tốc trung bình và quãng đường mà ôtô đã đi được sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là

Câu 6 [50193] - [Loga.vn]

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ôtô đạt vận tốc 14m/s. Gia tốc và vận tốc của ôtô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là

Câu 7 [50192] - [Loga.vn]

Phương trình tọa độ của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc ban đầu và điểm xuất phát không trùng với vật mốc là

Câu 8 [50191] - [Loga.vn]

Công thức tính quãng đường đi được của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc ban đầu là

Câu 9 [50190] - [Loga.vn]

Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều?

Câu 10 [50189] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy trên đoạn đường thẳng AB. Trong 10 giây đầu người đó đi được 50m và 10 giây còn lại đi được 150m. Vận tốc trung bình của xe máy trên đoạn đường AB là

Câu 11 [50188] - [Loga.vn]

Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB. Vận tốc của xe đạp trên nửa quãng đường đầu là 12km/h và trên nửa quãng đường sau là 18km/h. Vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng đường AB là

Câu 12 [50187] - [Loga.vn]

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = $v_0$+ at thì

Câu 13 [50186] - [Loga.vn]

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Khi dừng lại ôtô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc a của ôtô là

Câu 14 [50185] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là sai?

Câu 15 [50184] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 16 [50183] - [Loga.vn]

Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?

Câu 17 [50182] - [Loga.vn]

Đồ thị tọa độ - thời gian của hai vật như hình vẽ. Phương trình tọa độ của hai vật lần lượt là

Câu 18 [50181] - [Loga.vn]

Trong đồ thị vận tốc của một chuyển động thẳng ở hình bên, đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều?

Câu 19 [50180] - [Loga.vn]

Hai ôtô xuất phát cùng lúc tại hai bến xe A và B cách nhau 12km, đi cùng chiều theo hướng từ A đến B. Ôtô chạy từ A có vận tốc 60km/h; ôtô chạy từ B có vận tốc 54km/h. Chọn bến xe A làm vật mốc, mốc thời gian là thời điểm hai ôtô xuất phát và chiều dương là chiều từ A đến B. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau là

Câu 20 [50179] - [Loga.vn]

Hai ôtô xuất phát cùng một lúc tại hai bến xe A và B cách nhau 102km, đi ngược chiều nhau. Ôtô chạy từ A có vận tốc 54km/h; ôtô chạy từ B có vận tốc 48km/h. Chọn bến xe A làm vật mốc, mốc thời gian là thời điểm hai ôtô xuất phát và chiều dương là chiều từ A đến B. Phương trình tọa độ của hai ôtô lần lượt là

Câu 21 [50178] - [Loga.vn]

Một ôtô xuất phát từ vị trí cách bến xe 3km và chuyển động đều với vận tốc 80km/h. Chọn bến xe làm vật mốc, mốc thời gian là thời điểm ôtô xuất phát và chiều dương là chiều chuyển động của ôtô. Phương trình tọa độ của ôtô là

Câu 22 [50177] - [Loga.vn]

Phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều khi điểm xuất phát không trùng với vật mốc là

Câu 23 [50176] - [Loga.vn]

Để xác định sự thay đổi vị trí của một chất điểm theo thời gian, người ta dùng

Câu 24 [50175] - [Loga.vn]

Trên đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều, $x_1$, $x_2$ là các tọa độ của vật ứng với các thời điểm $t_1$ và $t_2$. Vận tốc của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây?

Câu 25 [50174] - [Loga.vn]

Vật nào dưới đây có thể chuyển động thẳng đều?

Câu 26 [50173] - [Loga.vn]

Trong chuyển động thẳng đều thì

Câu 27 [50172] - [Loga.vn]

Một hành khách A đứng trên toa xe lửa và một hành khách B đứng trên sân ga. Khi xe lửa chạy với vận tốc 7,2km/h thì hành khách A đi trên sàn toa xe với cùng vận tốc của xe lửa theo chiều ngược với chiều chuyển động của xe lửa, còn hành khách B đi trên sân ga với cùng vận tốc của xe lửa theo chiều chuyển động của xe lửa. So với nhà ga thì

Câu 28 [50171] - [Loga.vn]

Khi khảo sát đồng thời chuyển động của cùng một vật trong những hệ qui chiếu khác nhau thì

Câu 29 [50170] - [Loga.vn]

Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, người ta không chọn hệ qui chiếu gắn với Trái Đất vì hệ qui chiếu gắn với Trái Đất

Câu 30 [50169] - [Loga.vn]

Trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật bất kì chỉ có tính tương đối vì trạng thái của vật đó

Câu 31 [50168] - [Loga.vn]

Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều đang chuyển động như nhau. So với mặt đất thì

Câu 32 [50167] - [Loga.vn]

Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì kim phút đuổi kịp kim giờ sau ít nhất là

Câu 33 [50166] - [Loga.vn]

Một người chỉ đường đến nhà ga: “Hãy đi thẳng theo đường này, đến ngã tư thì rẽ trái, đi khoảng 300m, nhìn bên tay phải sẽ thấy nhà ga”. Người này đã sử dụng bao nhiêu vật làm mốc?

Câu 34 [50165] - [Loga.vn]

Hòa nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng, cậu đứng mà hóa ra đi”. Trong câu nói này, Hoà đã chọn vật làm mốc là gì?

Câu 35 [50164] - [Loga.vn]

Cách chọn hệ tọa độ nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay?

Câu 36 [50163] - [Loga.vn]

Quĩ đạo chuyển động của vật nào trong những trường dưới đây có dạng là một đường thẳng?

Câu 37 [50162] - [Loga.vn]

Vật nào trong những trường hợp dưới đây không được coi như chất điểm?

Câu 38 [50161] - [Loga.vn]

Để xác định vị trí của chất điểm theo thời gian, ta cần

Câu 39 [50160] - [Loga.vn]

Chuyển động của một vật là sự thay đổi

Câu 40 [50159] - [Loga.vn]

Vật nào dưới đây có thể coi như là một chất điểm?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook