Chi tiết đề thi

Đề ôn tập chương II ( Giải tích)- 12

ctvloga394
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63620] - [Loga.vn]

Hàm số f(x) = \[\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x}\] có đạo hàm là:

Câu 2 [63618] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{0,125.4}^{2x-3}}={{\left( \frac{\sqrt{2}}{8} \right)}^{-x}}\] có nghiệm là

Câu 3 [63617] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{9}^{x}}-{{2.3}^{x+1}}+5=0\] là:

Câu 4 [63615] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình: \[{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{\frac{1}{x-1}}}<{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{4}}\] là

Câu 5 [63614] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{2}}-4\ln \left( 1-x \right)$ trên đoạn $\left[ -2;0 \right]$ là

Câu 6 [63613] - [Loga.vn]

Cho log2 = a. Tính log\[\frac{125}{4}\]theo a?

Câu 7 [63612] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x.{{e}^{x}}$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ là

Câu 8 [63610] - [Loga.vn]

Cho log\[_{2}5=a;\,\,{{\log }_{3}}5=b\]. Khi đó \[{{\log }_{6}}5\] tính theo a và b là

Câu 9 [63609] - [Loga.vn]

Giả sử ta có hệ thức Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 10 [63606] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{2}}6=a\]. Khi đó \[{{\log }_{3}}18\] tính theo a là:

Câu 11 [63605] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2x-{{e}^{2x}}$ trên đoạn $\left[ -1;1 \right]$ là:

Câu 12 [63604] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{9}^{x}}+{{6}^{x}}={{2.4}^{x}}\] là:

Câu 13 [63603] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[\log _{2}^{2}x-3{{\log }_{2}}x>4\] có tập nghiệm là

Câu 14 [63602] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{9}^{x}}-{{3}^{x}}-6<0\] có tập nghiệm là

Câu 15 [63601] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{4}^{x}}<{{2}^{x+1}}+3\] có tập nghiệm là:

Câu 16 [63600] - [Loga.vn]

Phương trình \[\ln \left( x+1 \right)+\ln \left( x+3 \right)=\ln \left( x+7 \right)\] có mấy nghiệm?

Câu 17 [63599] - [Loga.vn]

Phương trình: \[\ln x+\ln \left( 3x-2 \right)\] = 0 có mấy nghiệm?

Câu 18 [63598] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau \[\frac{1}{4-\log x}+\frac{2}{2+\log x}=1\] là:

Câu 19 [63597] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau ${{\log }_{2}}(x+1)+{{\log }_{\frac{1}{2}}}\sqrt{x+1}=1$ là:

Câu 20 [63596] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau ${{\log }_{2}}(x-5)+{{\log }_{2}}(x+2)=3$ là:

Câu 21 [63595] - [Loga.vn]

Phương trình: \[{{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-6x+7 \right)={{\log }_{2}}\left( x-3 \right)\] có tập nghiệm là:

Câu 22 [63594] - [Loga.vn]

Phương trình: \[\log \left( 54-{{x}^{3}} \right)\] = 3logx có nghiệm là:

Câu 23 [63592] - [Loga.vn]

Phương trình: \[\operatorname{l}ogx+\operatorname{l}og\left( x-9 \right)=1\] có nghiệm là:

Câu 24 [63590] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{4}^{x}}-{{2.2}^{x+1}}+4=0\] là:

Câu 25 [63589] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{5}^{x-1}}+{{5}^{3-x}}=26\] là:

Câu 26 [63588] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{0,125.4}^{2x-3}}={{\left( \frac{\sqrt{2}}{8} \right)}^{-x}}\] có nghiệm là:

Câu 27 [63587] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của phương trình: \[{{2}^{{{x}^{2}}-x-4}}=\frac{1}{16}\] là:

Câu 28 [63586] - [Loga.vn]

Hàm số f(x) = \[\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x}\] có đạo hàm là:

Câu 29 [63585] - [Loga.vn]

Cho f(x) = \[\frac{{{e}^{x}}-{{e}^{-x}}}{2}\]. Đạo hàm f’(0) bằng:

Câu 30 [63584] - [Loga.vn]

Nếu \[{{\log }_{2}}x=5{{\log }_{2}}a+4{{\log }_{2}}b\] (a, b > 0) thì x bằng:

Câu 31 [63583] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\frac{2}{{{5}^{2x}}-125}\] là:

Câu 32 [63582] - [Loga.vn]

Hàm số y = \[\frac{x}{{{e}^{x}}}\] có đạo hàm là:

Câu 33 [63581] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\sqrt{{{\log }_{\frac{1}{3}}}x+2}\] là:

Câu 34 [63580] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\log \frac{x-{{x}^{2}}}{3-x}\] là:

Câu 35 [63578] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\log \frac{x-2}{1-x}\] là:

Câu 36 [63577] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{\log }_{2}}\left( 3x-2 \right)>{{\log }_{2}}\left( 6-5x \right)\] có tập nghiệm là:

Câu 37 [63576] - [Loga.vn]

Hàm số y = \[\sqrt[3]{2{{x}^{2}}-x+1}\] có đạo hàm f’(0) là:

Câu 38 [63575] - [Loga.vn]

Hàm số y = \[{{e}^{x}}+2x-1\] có đạo hàm là:

Câu 39 [63573] - [Loga.vn]

Hàm số y = \[\sqrt[3]{1+{{x}^{2}}}\] có tập xác định là:

Câu 40 [63572] - [Loga.vn]

\[{{\log }_{\frac{1}{a}}}\sqrt[3]{{{a}^{7}}}\] (a > 0, a ¹ 1) bằng:

Câu 41 [63570] - [Loga.vn]

Cho a > 0 và , x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 42 [63568] - [Loga.vn]

Phương trình sau ${{\log }_{2}}(x+1)=2$có nghiệm là:

Câu 43 [63567] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm hàm số sau: \[y={{2017}^{x}}\]

Câu 44 [63565] - [Loga.vn]

Số nào dưới đây nhỏ hơn 1?

Câu 45 [63563] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề sai

Câu 46 [63562] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề đúng

Câu 47 [63561] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số lũy thừa

Câu 48 [63558] - [Loga.vn]

Biểu thức a\[^{\frac{4}{3}}:\sqrt[3]{{{a}^{2}}}\]viết d­ới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là

Câu 49 [63557] - [Loga.vn]

Cho a là một số d­ương, biểu thức \[{{a}^{\frac{2}{3}}}\sqrt{a}\] viết d­ưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:

Câu 50 [63552] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng, cho \[{{a}^{m}}>{{a}^{n}}\], khi đó

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook