Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP TÍNH CHẤT VẬT LÝ - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
45
56 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50052] - [Loga.vn]

Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là :

Câu 2 [50051] - [Loga.vn]

Hoà tan một lượng sắt vào 400ml dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidrô (đktc). Nồng độ M của dung dịch HCl là:

Câu 3 [50050] - [Loga.vn]

Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là:

Câu 4 [50049] - [Loga.vn]

Cho 0,83g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là:

Câu 5 [50048] - [Loga.vn]

Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H2SO4 dư thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong hợp kim lần lượt là:

Câu 6 [50047] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp A gồm bột các kim loại đồng và nhôm vào cốc chứa một lượng dư dung dịch HCl, phản ứng xong thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) còn 6,4g chất rắn không tan. Vậy khối lượng của hỗn hợp là:

Câu 7 [50046] - [Loga.vn]

Cho 1 g hợp kim của natri tác dụng với nước ta thu được dung dịch kiềm, để trung hoà lượng kiềm đó cần phải dùng 50ml dung dịch HCl 0,2M. Thành phần % của natri trong hợp kim là:

Câu 8 [50045] - [Loga.vn]

Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn lần lượt là:

Câu 9 [50044] - [Loga.vn]

Cho 1 gam Natri tác dụng với 1 gam khí Clo sau phản ứng thu được 1 lượng NaCl là:

Câu 10 [50043] - [Loga.vn]

Thả một miếng đồng vào 100 ml dd AgNO3  phản ứng kết thúc người ta thấy khối lượng miếng đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu . Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng là :

Câu 11 [50042] - [Loga.vn]

Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđrô (đktc ) . Khối lượng sắt đã phản ứng là :

Câu 12 [50041] - [Loga.vn]

Cho 100 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe, Cu vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng thêm 4 gam so với ban đầu . Vậy % khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :

Câu 13 [50040] - [Loga.vn]

Khi phân tích định lượng ta thấy trong muối Sunfat của kim loại M có hoá trị II hàm lượng

M là 29,41% về khối lượng . Vậy M là :

Câu 14 [50039] - [Loga.vn]

Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:

Câu 15 [50038] - [Loga.vn]

Khối lượng Cu có trong 120g dung dịch CuSO4 20% là:

Câu 16 [50037] - [Loga.vn]

Cho 8,1g một kim loại (hoá trị III) tác dụng với khí clo có dư thu được 40,05g muối. Xác định kim loại đem phản ứng:

Câu 17 [50036] - [Loga.vn]

Cho một bản nhôm có khối lượng 70g vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy bản nhôm ra cân có khối lượng 76,9g. Khối lượng đồng bám vào bản nhôm là:

Câu 18 [50035] - [Loga.vn]

Cho lá sắt có khối lượng 5,6g vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau một thời gian phản ứng nhấc lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô và cân lại thấy khối lượng lá sắt là 6,4g. Khối lượng muối tạo thành là:

Câu 19 [50034] - [Loga.vn]

Cho 4,6g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:

Câu 20 [50033] - [Loga.vn]

Hàm lượng sắt trong Fe3O4

Câu 21 [50032] - [Loga.vn]

Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại nầy là:

Câu 22 [50031] - [Loga.vn]

Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

Câu 23 [50030] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. Vậy X là kim loại nào sau đây:

Câu 24 [50029] - [Loga.vn]

 Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

Câu 25 [50028] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:

Câu 26 [50027] - [Loga.vn]

Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch . Hiện tượng xảy ra là:

Câu 27 [50026] - [Loga.vn]

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI :

Câu 28 [50025] - [Loga.vn]

Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách sau:

Câu 29 [50024] - [Loga.vn]

Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:

Câu 30 [50023] - [Loga.vn]

Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô:

Câu 31 [50022] - [Loga.vn]

Đồng kim loại có thể phản ứng được với:

Câu 32 [50021] - [Loga.vn]

Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:

Câu 33 [50020] - [Loga.vn]

Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl­2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:

Câu 34 [50019] - [Loga.vn]

Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì nầy vào một lượng dư dung dịch:

Câu 35 [50018] - [Loga.vn]

Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng:

Câu 36 [50017] - [Loga.vn]

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là:

Câu 37 [50016] - [Loga.vn]

1 mol đồng ( nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm ), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là:

Câu 38 [50015] - [Loga.vn]

1 mol kali ( nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 0,86 g/ cm3 , có thể tích tương ứng là:

Câu 39 [50014] - [Loga.vn]

1 mol nhôm ( nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 2,7 g/ cm3 , có thể tích tương ứng là:

Câu 40 [50013] - [Loga.vn]

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

Câu 41 [50012] - [Loga.vn]

Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:

Câu 42 [50011] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) ?

Câu 43 [50010] - [Loga.vn]

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là:

Câu 44 [50009] - [Loga.vn]

Trong các kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là:

Câu 45 [50008] - [Loga.vn]

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook