Chi tiết đề thi

Đề ôn tập Toán lớp 5 phần phân số

ctvloga420
2 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59588] - [Loga.vn]

Cho biết: 18,987 = 18 + 0,9 + ... + 0,007.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Câu 2 [59587] - [Loga.vn]

So sánh A với $\frac{10}{3}$ biết A = 3 + 0,3 + 0,03.

Câu 3 [59585] - [Loga.vn]

Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số?

Câu 4 [59584] - [Loga.vn]

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:

Câu 5 [59583] - [Loga.vn]

Chuyển hỗn số $5\tfrac{3}{4}$ thành phân số được:

Câu 6 [59582] - [Loga.vn]

Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 100 thành một số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên đó có bao nhiêu chữ số?

Câu 7 [59581] - [Loga.vn]

Tính xem chữ số hàng đơn vị của kết quả dãy tính sau là bao nhiêu ?

15 + 17 x 3 x 30 = ?

Câu 8 [59580] - [Loga.vn]

Để biểu thức $\overline{abc}$ x $\overline{abc}$ - 853466 có kết quả ở hàng đơn vị bằng 0 thì c phải chọn giá trị nào ?

Câu 9 [59579] - [Loga.vn]

Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

Câu 10 [59577] - [Loga.vn]

Kết quả tính: 13,57 x 5,5 + 13,57 x 3,5 + 13,57 là:

Câu 11 [59575] - [Loga.vn]

Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?

Câu 12 [59574] - [Loga.vn]

Giá trị của biểu thức $\frac{16*8 - 16*2 }{12 + 4}$ có kết quả:

Câu 13 [59573] - [Loga.vn]

Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

Câu 14 [59572] - [Loga.vn]

Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên từ 1 dến 9 là số nào trong 4 số sau:

Câu 15 [59569] - [Loga.vn]

Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà?

Câu 16 [59565] - [Loga.vn]

Tính nhanh kết quả của dãy tính: (2003 – 123 x 8 : 4 ) x ( 36 : 6 – 6)

Câu 17 [59562] - [Loga.vn]

Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu?

Câu 18 [59558] - [Loga.vn]

Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là bao nhiêu?

Câu 19 [59552] - [Loga.vn]

Phân số $\frac{1}{160}$ viết dưới dạng số thập phân là:

Câu 20 [58920] - [Loga.vn]

Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook