Chi tiết đề thi

Đề ôn thi học kỳ 2 môn sinh học lớp 9 trường THCS Bình Châu

ctvloga3
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51977] - [Loga.vn]

Tài nguyên thiên nào là vỉnh cửu:

Câu 2 [51976] - [Loga.vn]

Rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh hạ

Câu 3 [51975] - [Loga.vn]

Quan hệ nào sau đây cói lợi cho sinh vật:

Câu 4 [51974] - [Loga.vn]

Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể?

Câu 5 [51973] - [Loga.vn]

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật:

Câu 6 [51972] - [Loga.vn]

Loài nào trong chuỗi thức ăn sau là sinh vật tiêu thự bậc 1.

Câu 7 [51971] - [Loga.vn]

Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

Câu 8 [51970] - [Loga.vn]

Loại biến dị không di truyền được cho thế hệ sau là:

Câu 9 [51969] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:

Câu 10 [51968] - [Loga.vn]

Chiều xoắn của phân tử ADN là:

Câu 11 [51967] - [Loga.vn]

Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

Câu 12 [51966] - [Loga.vn]

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

Câu 13 [51965] - [Loga.vn]

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

Câu 14 [51964] - [Loga.vn]

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

Câu 15 [51963] - [Loga.vn]

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

Câu 16 [51962] - [Loga.vn]

P có 100% kiểu gen Aa, trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp lặn ở $F_3$ là:

Câu 17 [51961] - [Loga.vn]

Câu 18 [51960] - [Loga.vn]

Trong các chuỗi thức ăn sau chuỗi thức ăn nào là chuỗi hoàn chỉnh:

Câu 19 [51959] - [Loga.vn]

Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta đã trồng xen các cây theo trình tự sau:

Câu 20 [51958] - [Loga.vn]

Giới hạn nhiệt độ của cá chép từ $2^0$C đếm 4$4^0$C, giới hạn nhiệt độ của cá rô phi từ $5^0$ C đến 4$2^2$C. Em hãy chọn một ý kiến đúng nhất trong các ý kiến sau:

Câu 21 [51957] - [Loga.vn]

Trong một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen Aa = 100%. Quần thể trên tự thụ phấn thì thế hệ tiếp theo sẽ có tỉ lệ thành phần kiểu gen là :

Câu 22 [51956] - [Loga.vn]

Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu 23 [51955] - [Loga.vn]

Mối quan hệ hai bên cùng có lợi và nhất thiết phải có nhau được gọi là:

Câu 24 [51954] - [Loga.vn]

Các nhân tố sinh thái hữu sinh gồm:

Câu 25 [51953] - [Loga.vn]

Nguyên nhân dẫn đến ưu thế lai là

Câu 26 [51952] - [Loga.vn]

Trong chọn giống, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm

Câu 27 [51951] - [Loga.vn]

Sinh vật tiêu thụ bao gồm :

Câu 28 [51950] - [Loga.vn]

Trạng thái cân bằng của quần thể là:

Câu 29 [51949] - [Loga.vn]

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành thế hệ mới là

Câu 30 [51948] - [Loga.vn]

Các sinh vật cùng loài thường có quan hệ:

Câu 31 [51947] - [Loga.vn]

Môi trường sống của sinh vật là:

Câu 32 [51946] - [Loga.vn]

Lai kinh tế là gì?

Câu 33 [51945] - [Loga.vn]

Trong ứng dụng di truyền học người ta tách AND của tế bào cho rồi chuyển sang tế bào nhận nhờ thể truyền là ngành kĩ thuật về:

Câu 34 [51944] - [Loga.vn]

Lai phân tích là phép lai

Câu 35 [51943] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng. Chọn kiểu gen của P để $F_1$ có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng?

Câu 36 [51942] - [Loga.vn]

Phương pháp phân tích thế hệ lai của Menden có mấy bước:

Câu 37 [51941] - [Loga.vn]

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì

Câu 38 [51940] - [Loga.vn]

Bộ NST của một loài là 2n = 8. Số lượng NST ở thể 3n là:

Câu 39 [51939] - [Loga.vn]

Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là:

Câu 40 [51938] - [Loga.vn]

Cho phép lai P. Bố có kiểu gen AaBB x Mẹ ( chưa biết kiểu gen). Kiểu gen của mẹ như thế nào để F1 thu được 2 kiểu gen?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook