Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 17

ctvhoahoc2
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47670] - [Loga.vn]

Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 16cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau:

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phá hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Biết được chính xác kiểu gen của 10 người.

(2) Người số 1, số 3 và số 11 có kiểu gen giống nhau.

(3) Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh con gái bị bệnh là 29%.

(4) Cặp vợ chồng III11 – III12 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng bị cả hai bệnh là 8,82%.

Câu 2 [47669] - [Loga.vn]

Ở một quần thể thực vật, xét gen A nằm trên NST thường có 3 alen là A1, A­2, A3 trong đó A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A2 và A3; Alen A2 quy định hoa màu vàng trội hoàn toàn so với A3; Alen A3 quy định hoa màu trắng. Quần thể đang cân bằng về di truyền, có tần số của các alen A1, A2, A3 lần lượt là 0,3; 0,2; 0,5. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng ở trong quần thể này là

Câu 3 [47668] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, cho con đực (XY) thuần chủng mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái (XX) thuần chủng mắt đỏ, đuôi ngắn, F1­ được toàn con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình gồm 50% con cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt trắng, đuôi dài; 5% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 5% con đực mắt đỏ, đuôi dài. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì trong số các cá thể thu được ở đời con, các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 4 [47667] - [Loga.vn]

Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu loại bỏ tất cả các cây hoa đỏ và hoa trắng F1, sau đó cho các cây hoa hồng và hoa vàng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ

Câu 5 [47665] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho con cái F1 lai phân tích, theo lí thuyết loại cá thể đực mắt đỏ ở đời con chiếm tỉ lệ

Câu 6 [47664] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương đồng trong đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so vơi v quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các cá thể F1 giao phối tự do thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ

Câu 7 [47662] - [Loga.vn]

Xét các đặc điểm sau:

(1) Bộ NST tồn tại theo từng cặp tương đồng.

(2) Tế bào sinh dưỡng mang bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau.

(3) Không có khả năng sinh sản hữu tính (bị bất thụ).

(4) Hàm lượng ADN ở trong tế bào sinh dưỡng tăng lên so với dạng lưỡng bội.

Thể đột biến dị đa bội có bao nhiêu đặc điểm?

Câu 8 [47660] - [Loga.vn]

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của cùng một tế bào sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

(2) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

(3) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

(4) Có độ dài và số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.

(5) Có cấu trúc mạch thẳng.

Câu 9 [47659] - [Loga.vn]

Khi trứng rụng làm xuất hiện thể vàng thì ở trong máu, nồng độ của những loại hoomon nào sau đây bị thay đổi?

Câu 10 [47658] - [Loga.vn]

Khi nói về thể giao tử ở thực vật có hoa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Từ tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành hạt phấn.

(2) Từ tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành túi phôi.

(3) Từ 1 tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành 8 hạt phấn.

(4) Từ 1 tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành 32 túi phôi.

(5) Mỗi thể giao tử đực có 2 tế bào đơn bội

Câu 11 [47657] - [Loga.vn]

Khi giải thích đặc điểm thích nghi của phương thức trao đổi khí ở cá chép với môi trường nước, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Các cung mang, các phiến mang xòe ra khi có lực đẩy của nước.

(2) Miệng và nắp mang cùng tham gia vào hoạt động hô hấp.

(3) Cách sắp xếp của các mao mạch trên mang giúp dòng nước qua mang chảy song song cùng chiều với dòng máu.

(4) Hoạt động của miệng và nắp mang làm cho 1 lượng nước được đẩy qua đẩy lại tiếp xúc với mang nhiều lần giúp cá có thể lấy được 80% lượng oxi trong nước.

Câu 12 [47656] - [Loga.vn]

Huyết áp được duy trì ổn định nhờ bộ phận thực hiện nào sau đây?

Câu 13 [47655] - [Loga.vn]

Đáp án A.

- Trong 4 phát biểu trên thì chỉ có phát biểu (4) là đúng.

Tháp sinh khối được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích của mỗi bậc dinh dưỡng.

- Phát biểu (1) sai. Tháp số lượng không phải luôn luôn ở dạng chuẩn.

- Phát biểu (2) sai. Tháp năng lượng được tích lũy trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

- Phát biểu (3) sai. Tháp năng lượng luôn có đáy rộng và đỉnh hẹp.

Câu 14 [47654] - [Loga.vn]

Ở một vùng ven biển, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3 triệu Kcal/m2/ngày. Tảo silíc chỉ đồng hóa được 0,3% tổng năng lượng đó, giáp xác khai thác 40% năng lượng tích lũy trong tảo, cá ăn giáp xác khai thác được 0,15% năng lượng của giáp xác. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của cá so với tảo silic là

Câu 15 [47653] - [Loga.vn]

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Xét các nguyên nhân sau đây:

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

Câu 16 [47652] - [Loga.vn]

Có hai quần thể của cùng một loài. Quần thể thứ nhất có 900 cá thể, trong đó tần số A là 0,6. Quần thể thứ 2 có 300 cá thể, trong đó tần số A là 0,4. Nếu toàn bộ các cá thể ở quần thể 2 di cư vào quần thể 1 tạo nên quần thể mới. Khi quần thể mới đạt trạng thái cân bằng di truyền thì kiểu gen AA có tỉ lệ

Câu 17 [47651] - [Loga.vn]

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.

(2) Gà trống lông vằn và gà mái lông vằn có số lượng bằng nhau.

(3) Tất cả các gà lông đen đều là gà mái.

(4) Gà mái lông vằn và gà mái lông đen có tỉ lệ bằng nhau.

Câu 18 [47650] - [Loga.vn]

Một gen có tổng số 105 chu kì xoắn. Gen nhân đôi 3 lần, số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình nhân đôi là

Câu 19 [47649] - [Loga.vn]

Nếu mỗi chu kì tim luôn giữ ổn định 0,8 giây thì một người có tuổi đời 40 tuổi thì tim làm việc bao nhiêu thời gian?

Câu 20 [47648] - [Loga.vn]

Đối với quá trình quang hợp, nước có bao nhiêu vai trò sau đây?

1) Nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp.

(2) Điều tiết khí khổng đóng mở.

(3) Môi trường của các phản ứng.

(4) Giúp vận chuyển các ion khoáng cho quang hợp.

(5) Giúp vận chuyển sản phẩm quang hợp.

Câu 21 [47647] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi – sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 22 [47646] - [Loga.vn]

Có 4 quần thể của cùng một loài cỏ sống ở 4 môi trường khác nhau, quần thể sống ở môi trường nào sau đây có kích thước lớn nhất.

Câu 23 [47645] - [Loga.vn]

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đột biến và chọn lọc tự nhiên có bao nhiêu đặc điểm chung sau đây?

(1) Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

(2) Có thể sẽ làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

(3) Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

(4) Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

Câu 24 [47644] - [Loga.vn]

Khi nói về gen trên NST thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tồn tại theo cặp alen, trong đó một alen có nguồn gốc từ bố và một alen có nguồn gốc từ mẹ.

(2) Mỗi NST mang nhiều gen và di truyền cùng nhau thành nhóm liên kết.

(3) Mỗi gen nằm tại một vị trí locut xác định

(4) Khi NST bị đột biến số lượng thì có thể dẫn tới thay đổi thành phần và số lượng khi gen trên NST.

Câu 25 [47643] - [Loga.vn]

Ở phép lai ♂AaBb × ♀aabb. Nếu trong quá trình tạo giao tử đực, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân tạo giao tử cái diễn ra bình thường thì qua thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử có kiểu gen

Câu 26 [47642] - [Loga.vn]

Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 4 chủng đột biến sau đây:

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

Chủng III: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng IV: Đột biến ở vùng khởi động (P) của operon làm cho vùng này bị mất chức năng.

Khi môi trường có đường lactozơ, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc A không phiên mã?

Câu 27 [47641] - [Loga.vn]

Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Câu 28 [47640] - [Loga.vn]

Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 29 [47639] - [Loga.vn]

Cây hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?

Câu 30 [47638] - [Loga.vn]

Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là

Câu 31 [47637] - [Loga.vn]

Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là

Câu 32 [47636] - [Loga.vn]

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây sai?

Câu 33 [47635] - [Loga.vn]

Hai loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là

Câu 34 [47634] - [Loga.vn]

Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,6. Theo lí thuyết, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 35 [47633] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?

(1) Bệnh phêninkêto niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

(2) Loài sâu đo có hình dạng cơ thể giống với một cành khô giúp sâu không bị các loài chim tiêu diệt.

(3) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau tùy thuộc vào độ pH của môi trường đất.

(4) Loài bướm Biston betularia khi sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng. Khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trắng đều bị chọn lọc loại bỏ và bướm có màu đen phát triển ưu thế.

Câu 36 [47632] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây sẽ tạo ra các alen mới?

Câu 37 [47631] - [Loga.vn]

Cơ quan nào sau đây của nữ giới tiết ra hoocmôn progesteron?

Câu 38 [47630] - [Loga.vn]

Thụ phấn là quá trình

Câu 39 [47629] - [Loga.vn]

Dịch mật có vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa và hấp thụ chất nào sau đây?

Câu 40 [47628] - [Loga.vn]

Rễ cây chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook