Chi tiết đề thi

Đề thi khảo sát sinh học lớp 9 chương 1 - chương 2 - chương 3

ctvloga3
4 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51647] - [Loga.vn]

Ở đậu hà lan, Gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp. Cho P: thân cao x thân thấp, thu được $F_1$ cho tự thụ phấn, $F_2$ cho kết quả 75% thân cao : 25% thân thấp. Hãy chọn kiểu gen của P cho phù hợp với phép lai trong các trường hợp sau:

Câu 2 [51646] - [Loga.vn]

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào dưới đây của chu kì tế bào

Câu 3 [51645] - [Loga.vn]

Một đoạn phân tử AND với 150 vòng xoắn có chiều dài là

Câu 4 [51644] - [Loga.vn]

Ở ngô (2n = 20). Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân, tổng số NST trong tế bào đó là:

Câu 5 [51643] - [Loga.vn]

Ở cà chua, quả đỏ là trội hoàn toàn với quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với quả vàng thì kết quả của $F_1$ như thế nào trong các trường hợp sau:

Câu 6 [51642] - [Loga.vn]

Trong quá trình hình thành chuỗi axit amin các loại Nucleotit ở mARN và tARN khớp với nhau theo nguyên tắc bổ sung là:

Câu 7 [51641] - [Loga.vn]

Các nuclêôtit liên kết với nhau trong quá trình tổng hợp để tạo thành ARN.

Câu 8 [51640] - [Loga.vn]

Số mạch đơn và đơn phân của ARN khác so với số mạch đơn và đơn phân của ADN là vì:

Câu 9 [51639] - [Loga.vn]

Quá trình nhân đôi của ADN theo nguyên tắc:

Câu 10 [51638] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung là:

Câu 11 [51637] - [Loga.vn]

Nguyên nhân tạo tính đa dạng của ADN là:

Câu 12 [51636] - [Loga.vn]

Trong chọn giống người ta ứng dụng di truyền liên kết để lựa chọn tính trạng di truyền cùng nhau là:

Câu 13 [51635] - [Loga.vn]

Di truyền liên kết là:

Câu 14 [51634] - [Loga.vn]

Phép lai phân tích của Moocgan nhằm mục đích:

Câu 15 [51633] - [Loga.vn]

Ứng dụng di truyền giới tính vào lĩnh vực chăn nuôi với mục đích đặc biệt.

Câu 16 [51632] - [Loga.vn]

Con gái phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố?

Câu 17 [51631] - [Loga.vn]

Sự mang gen quy định tính trạng của NST giới tính khác nhau cơ bản so với sự mang gen quy định tính trạng của NST thường là

Câu 18 [51630] - [Loga.vn]

Trong tế bào NST giới tính tồn tại :

Câu 19 [51629] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

Câu 20 [51628] - [Loga.vn]

Từ noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 và giảm phân 2 tạo ra sản phẩm là

Câu 21 [51627] - [Loga.vn]

Từ một tế bào mẹ sau giảm phân ở cơ thể lưỡng bội cho ra mấy tế bào con.

Câu 22 [51626] - [Loga.vn]

Kết quả giảm phân tế bào con có bộ NST là:

Câu 23 [51625] - [Loga.vn]

Đặc điểm cơ bản về cách sắp xếp NST ở kì giữa của lần phân bào 2 là:

Câu 24 [51624] - [Loga.vn]

Giảm phân diễn ra ở tế bào của cơ quan nào trong cơ thể ?

Câu 25 [51623] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của nguyên phân đối với sự lớn lên của cơ thể là:

Câu 26 [51622] - [Loga.vn]

Sự biến đổi hình thái NST qua chu kì tế bào được thể hiện ở đặc điểm:

Câu 27 [51621] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm cho NST nhân đôi là:

Câu 28 [51620] - [Loga.vn]

Chức năng cơ bản của NST là:

Câu 29 [51619] - [Loga.vn]

Trong quá trình phân chia tế bào NST điển hình ở kì nào ?

Câu 30 [51618] - [Loga.vn]

Tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài thể hiện là:

Câu 31 [51617] - [Loga.vn]

$F_2$ của lai hai cặp tính trạng tạo được 16 tổ hợp là vì:

Câu 32 [51616] - [Loga.vn]

Men Đen giải thích cơ thể $F_1$ của lai hai cặp tính trạng tạo được 4 loại giao tử bằng cơ chế:

Câu 33 [51615] - [Loga.vn]

Biến dị nào sau đây là biến di tổ hợp :

Câu 34 [51614] - [Loga.vn]

Bằng kết quả lai nào sau đây mà Men Đen kết luận có sự phân li độc lập các nhân tố di truyền

Câu 35 [51613] - [Loga.vn]

Để xác định kiểu hình trội ở $F_1$ có kiểu gen đồng hợp tử hay dị hợp tử ta phải tiến hành:

Câu 36 [51612] - [Loga.vn]

Lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 37 [51611] - [Loga.vn]

Quy luật phân li có nội dung là:

Câu 38 [51610] - [Loga.vn]

Men Đen giải thích sự tạo giao tử và hợp tử bằng cơ chế.

Câu 39 [51609] - [Loga.vn]

yếu tố trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin là:

Câu 40 [51608] - [Loga.vn]

Giả thuyết của Men Đen có nội dung là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook