Chi tiết đề thi

Đề thi kiểm tra 45 phút môn sinh 6 trường THCS Hồ Thị Kỷ Hưng Yên

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56745] - [Loga.vn]

Nấm rơm dinh dưỡng bằng cách nào?

Câu 2 [56744] - [Loga.vn]

Vi khuẩn có ích được con người ứng dụng làm gì?

Câu 3 [56743] - [Loga.vn]

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Câu 4 [56742] - [Loga.vn]

Nhờ bộ phận nào mà thực vật có khả năng ngăn cản dòng nước mưa, chống xói mòn đất?

Câu 5 [56741] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào cung cấp lương thực chủ yếu cho con người?

Câu 6 [56740] - [Loga.vn]

Thực vật cung cấp ............................................. cho động vật.

Câu 7 [56739] - [Loga.vn]

Nhờ đâu mà hàm lượng khí ô xi và khí các bô níc trong không khí được ổn định?

Câu 8 [56738] - [Loga.vn]

Cơ quan sinh sản của cây thông được gọi là?

Câu 9 [56737] - [Loga.vn]

Ngành Quyết tiến hóa hơn ngành Rêu ở đặc điểm nào?

Câu 10 [56725] - [Loga.vn]

Con người chủ động giúp hoa giao phấn nhằm:

Câu 11 [56724] - [Loga.vn]

Cây không có lá hoặc lá sớm rụng thì chức năng quang hợp do bộ phận nào đảm nhận?

Câu 12 [56723] - [Loga.vn]

Để góp phần tăng năng suất cây trồng thì:

Câu 13 [56722] - [Loga.vn]

Vì sao các cây sống trong nước thì rễ không có lông hút?

Câu 14 [56721] - [Loga.vn]

Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia?

Câu 15 [56720] - [Loga.vn]

Phương pháp tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô là phương pháp?

Câu 16 [56719] - [Loga.vn]

Phiến lá cấu tạo bởi?

Câu 17 [56717] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ?

Câu 18 [56715] - [Loga.vn]

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở:

Câu 19 [56714] - [Loga.vn]

Bộ phận của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng:

Câu 20 [56712] - [Loga.vn]

Rễ cây dài ra nhờ:

Câu 21 [56711] - [Loga.vn]

Vách tế bào thực vật có chức năng?

Câu 22 [56710] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của hoa tạo thành quả?

Câu 23 [56709] - [Loga.vn]

Hoa bao gồm các bộ phận chính là:

Câu 24 [56707] - [Loga.vn]

Củ khoai tây sinh sản bằng:

Câu 25 [56705] - [Loga.vn]

Gân lá có các kiểu chính là:

Câu 26 [56703] - [Loga.vn]

Trụ giữa của thân non gồm những bộ phận:

Câu 27 [56701] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 28 [56699] - [Loga.vn]

Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ thành:

Câu 29 [56697] - [Loga.vn]

Chức năng chính của miền hút là?

Câu 30 [56757] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 31 [56756] - [Loga.vn]

Những nhóm cây nào sau đây dài ra rất nhanh:

Câu 32 [56755] - [Loga.vn]

Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại là:

Câu 33 [56754] - [Loga.vn]

Cấu tạo của miền hút là:

Câu 34 [56753] - [Loga.vn]

Cây có rễ chùm là:

Câu 35 [56752] - [Loga.vn]

Loại mô nào giúp cây lớn lên?

Câu 36 [56751] - [Loga.vn]

Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?

Câu 37 [56750] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa?

Câu 38 [56749] - [Loga.vn]

Rau má sinh sản bằng:

Câu 39 [56748] - [Loga.vn]

Củ hành bộ phận biến dạng là:

Câu 40 [56747] - [Loga.vn]

Nhóm nào sau đây là nhóm thân leo?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook