Chi tiết đề thi

đề thi kiểm tra giữa kì

1026483867832947
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48211] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ = 1$0^{-6}$ C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn

Câu 2 [48132] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về điện trường tĩnh

Câu 3 [48580] - [Loga.vn]

Hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ (C), $q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

Câu 4 [48166] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ =4cm. Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 9.1$0^{-5}$ N. Để lực tác dụng giữa chúng là $F_2$ = 1,6.1$0^{-4}$ N thì khoảng cách $r_2$ giữa các điện tích đó phải bằng

Câu 5 [48344] - [Loga.vn]

Một điện tích chuyển động vào từ trường đều có vận tốc ban đầu \[\overrightarrow{{{v}_{0}}}\]vuông góc với đường sức từ Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Chọn đáp án đúng khi nói về chuyển động của điện tích ?

Câu 6 [48175] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Lực tác dụng lên một điện tích thử q là 3.1$0^{-5}$ N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường E = 0,25 V/m.Tìm q biết rằng lực điện và véctơ cường độ điện trường cùng chiều nhau

Câu 7 [39459] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 4 cm. Lực đẩy giữa chúng là \[3,{{6.10}^{-4}}N.\] Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng \[2,{{5.10}^{-4}}N\] thì khoảng cách giữa chúng là

Câu 8 [48161] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. So lực tương tác tĩnh điện giữa điện tử với prôtôn với lực vạn vật hấp dẫn giữa chúng thì

Câu 9 [46709] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 6$0^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 10 [48947] - [Loga.vn]

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

Câu 11 [47341] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có hiệu điện thế 8 V, khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 5 mm. Một electron chuyển động giữa hai bản tụ sẽ chịu tác dụng của lực điện có độ lớn bằng

Câu 12 [48138] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 13 [48176] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích q =- 4 .1$0^{-9}$ C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε =2. Tính cường độ điện trường tại M cách điện tích 15cm. Suy ra ngay cường độ điện trường tại điểm N cách điện tích 0,3m

Câu 14 [48240] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho biết trong 22,4 l  khí hidrô ở $0^o$C và dưới áp suất 1atm thì có 2.6,02.1$0^{23}$  nguyên tử hidrô. Mỗi nguyên tử hidrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và electrôn. hãy tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1c$m^3$ khí hidrô

Câu 15 [48101] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng  Hai quả cầu nhỏ tích điện, đặt cách nhau khoảng r nào đó. Lực điện tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi, còn khoảng cách giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là :

Câu 16 [35946] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính \[5,{{3.10}^{-9}}cm,\] biết điện tích của chúng có cùng độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C,\] hệ số tỷ lệ \[k\text{ }=\text{ }{{9.10}^{9}}N{{m}^{2}}/{{C}^{2}}.\] Lực hút tĩnh điện giữa êlêctron và hạt nhân của chúng là:

Câu 17 [48831] - [Loga.vn]

Cho hai bản kim loại A và B đặt song song cách điện với nhau. Nếu nối A với cực dương của nguồn, bản B với cực âm của nguồn thì hiện tượng nào sau đây không đúng?

Câu 18 [3892] - [Loga.vn]

Đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác vuông cân ABC (AC = BC = 30 cm) lần lượt các điện tích điểm q1 = 3.10-7 C và q2. Cho biết hệ thống đặt trong không khí và cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C có giá trị E = 5.104 V/m. Điện tích q2 có độ lớn là

Câu 19 [48227] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có khối lượng m =0,1g được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây có chiều dài bằng nhau l =10cm. Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì thấy chúng tách ra và đứng cân bằng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 1$5^0$. tính điện tích Q. Cho g =10m/$s^2$

Câu 20 [48070] - [Loga.vn]

Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q ,quả cầu B không mang điện .Cho A tiếp xúc B sau đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .1$0^{-9}$C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng lực 6,1$0^{-5}$N .Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là :

Câu 21 [44281] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm có độ lớn đều bằng q đặt cách nhau 6 cm trong không khí. Trong môi trường đó, một điện tích được thay bằng –q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi, thì khoảng cách giữa chúng là

Câu 22 [48119] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là $U_{MN}$ = 2V .Một điện tích q = - 1C  di chuyển từ N đến M thì công của lực điện trường là

Câu 23 [44132] - [Loga.vn]

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của

Câu 24 [47744] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q không đổi đặt tại điểm O trong không khí. Cường độ điện trường do Q qây ra có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r như hình vẽ. Giá trị $r_2$ là

Câu 25 [48531] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích $q_1$ = -$q_2$ =4nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại M là trung điểm A, B là:

Câu 26 [48834] - [Loga.vn]

Biết khối lượng electron là 9,1.10-31kg, điện tích electron và proton có độ lớn 1,6.10-19C, electron ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử Hydro chuyển động trên quĩ đạo tròn có bán kính 5,3.10-11m. Tính vận tốc electron trên quĩ đạo đó?

Câu 27 [47711] - [Loga.vn]

Trong không khí có ba điểm thẳng hàng theo thứ tự O,M, N. Khi đặt tại O điện tích Q thì độ lớn cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 9E và E. Khi đưa điện tích Q đến điểm M thì cường độ điện trường tại N là

Câu 28 [48065] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển theo chiều tạo với chiều đường sức 4$5^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 29 [46702] - [Loga.vn]

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

Câu 30 [48482] - [Loga.vn]

Vật A mang điện tích + 2 µC, vật B mang điện tích + 4 µC. Gọi \[\overrightarrow{{{F}_{AB}}}\]và \[\overrightarrow{{{F}_{BA}}}\] lần lượt là lực do A tác dụng lên B và lực do B tác dụng lên A. Chọn biểu thức đúng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook