Chi tiết đề thi

đề thi lí 12a14

vuvan
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39638] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều 300 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 500 V và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB sao cho cosφ = 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là

Câu 2 [47398] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), trong đó L thay đổi được. Khi \[L\text{ }=\text{ }{{L}_{0}}\] thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 200 W và khi đó \[{{U}_{L}}=\text{ }2U.\] Sau đó thay đổi giá trị L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này là

Câu 3 [35292] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích điểm \[{{q}_{1}}=\text{ }{{4.10}^{-6}}C,\text{ }{{q}_{2}}=\text{ }-{{4.10}^{-6}}C\] lần lượt đặt tại hai điểm A và B của tam giác

Câu 4 [3883] - [Loga.vn]

Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 kW, điện trở đường dây tải điện là 8 Ω. Điện áp ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai cực của trạm với một biến thế có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp \[\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=0,1\]. Cho rằng hao phí trong máy biến áp không đáng kể, hệ số công suất máy biến áp bằng 1. Hiệu suất tải điện của trạm khi có máy biến áp là

Câu 5 [41274] - [Loga.vn]

Người ta cần truyền một công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 5km. Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U =100kV. Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất của dây tải điện là 1,7.1$0^{-8}$Ωm.

Câu 6 [11523] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 7 [44567] - [Loga.vn]

Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm kim loại là 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Cho biết niken có khối lượng riêng là 8900 kg/m3, số khối hạt nhân là ANi = 58, hóa trị là 2. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là?

Câu 8 [35897] - [Loga.vn]

Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 80%. Coi công suất truyền đi là không đổi. Khi tăng điện áp đường dây lên đến 50 kV thì hiệu suất truyền tải điện là:

Câu 9 [38400] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp có biểu thức \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\varphi \right)\text{ }.\] Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là

Câu 10 [38409] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=100\sqrt{2}\cos \omega t\]V, (ω luôn không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ lần lượt là \[100\sqrt{3}\]V và 200 V. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai bản tụ là

Câu 11 [14692] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm là L, cường độ dòng điện trong ống dây là i. Biết trong khoảng thời gian ∆t dòng điện biến thiên ∆i. Biểu thức suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

Câu 12 [41840] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\,V\] vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 2,2 A. Cảm kháng của cuộn dây đó có giá trị là

Câu 13 [39611] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng có giá trị không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ là i = 2\[\sqrt{2}\]cos(ωt)A. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AB, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 100 V, 40 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn AB là

Câu 14 [39636] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_0$cosωt ($U_0$ và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha π/6 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và 100\[\sqrt{3}\] Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch X là

Câu 15 [38364] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: biến trở R, tụ điện có điện dung \[C\text{ }=\text{ }{{10}^{-4}}/\pi \text{ }F\] và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/π H. Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn không đổi và có biểu thức u = 220cos(100πt) V . Điều chỉnh biến trở R để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook