Chi tiết đề thi

ĐỀ THI LÍ LỚP 10

phuong2003
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51145] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Câu 2 [50295] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn khúc côn cầu dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu là 10m/s. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường trên mặt băng là bao nhiêu thì dừng lại?

Câu 3 [50098] - [Loga.vn]

Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 6$0^0$ và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng $T_1$ của dây OA bằng:

Câu 4 [50308] - [Loga.vn]

Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ ban đầu là

Câu 5 [50104] - [Loga.vn]

Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F_1$ = $F_2$ = 20N. Độ lớn của hợp lực là F = 20N khi hai lực thành phần hợp với nhau một góc là

Câu 6 [50134] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng m=5tấn chuyển động qua một cầu vượt (xem như là cung tròn có bán kính r = 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=9,8m/$s^2$. Áp lực của xe tải tác dụng mặt cầu tại điểm cao nhất có độ lớn bằng

Câu 7 [50282] - [Loga.vn]

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km. Biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.1$0^{-11}$ N$m^2$/k$g^2$ và lấy g = 10m/$s^2$. Lực hấp dẫn giữa chúng so với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g là

Câu 8 [49474] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 800g trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/$S^2$. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu?

Câu 9 [51150] - [Loga.vn]

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian và tầm bay xa của vật là

Câu 10 [50299] - [Loga.vn]

Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 0,3m trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn hòn đá chuyển động với tốc độ 2,0m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 8N. Khối lượng của hòn đá bằng

Câu 11 [50276] - [Loga.vn]

Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi vật ở độ cao cách tâm Trái Đất hai lần bán kính thì vật có trọng lượng bằng

Câu 12 [49515] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/$s^2$. Quãng đường quả bóng đi được là:

Câu 13 [51061] - [Loga.vn]

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu ) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/$s^2$. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

Câu 14 [49509] - [Loga.vn]

Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên.

Câu 15 [50288] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

Câu 16 [51133] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi của lo xo, khi lo xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lo xo sẽ

Câu 17 [49513] - [Loga.vn]

Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang dưới tác dụng của một lực 150 N. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2. Lấy g = 10 m/$s^2$.

Câu 18 [50277] - [Loga.vn]

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính so với lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá là

Câu 19 [51135] - [Loga.vn]

Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?

Câu 20 [51125] - [Loga.vn]

Công thức của định luật Húc là

Câu 21 [51127] - [Loga.vn]

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Câu 22 [51130] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây đúng? Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách.

Câu 23 [49451] - [Loga.vn]

Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ:

Câu 24 [49775] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách sẽ

Câu 25 [50142] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với

Câu 26 [49421] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Công thức định luật II Niutơn:

Câu 27 [49472] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính, hành khách sẽ :

Câu 28 [50285] - [Loga.vn]

Biết bán kính Trái Đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,80m/$s^2$. Gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200km sẽ là

Câu 29 [50124] - [Loga.vn]

Hệ số ma sát trượt hầu như không phụ thuộc vào

Câu 30 [51055] - [Loga.vn]

Các vệ tinh nhân tạo của Trái Đất chuyển động tròn đều cân bằng bởi

Câu 31 [49375] - [Loga.vn]

Định luật I Niutơn xác nhận rằng:

Câu 32 [50296] - [Loga.vn]

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, nhám. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì chịu tác dụng của

Câu 33 [51029] - [Loga.vn]

Nếu một vật  đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên nó giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào?

Câu 34 [49406] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng . Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Câu 35 [49450] - [Loga.vn]

Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần?

Câu 36 [50148] - [Loga.vn]

Một lực $F_1$ tác dụng lên vật khối lượng m1.Một lực $F_3$ tác dụng lên vật khối lượng $m_3$. Nếu $F_3$ = $F_1$/3 và $m_1$=2$m_3$/5 thì mối quan hệ giữa hai gia tốc $a_1$/$a_3$ là

Câu 37 [49426] - [Loga.vn]

Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lo xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng :

Câu 38 [49376] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng :

Câu 39 [50125] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m=100kg chuyển động nhanh dần đều. Kể từ khi bắt đầu chuyển động, vật đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là :

Câu 40 [50091] - [Loga.vn]

Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

Câu 41 [51241] - [Loga.vn]

Hai vật được thả rơi tự do từ 2 độ cao khác nhau $h_1$ và $h_2$. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi thời gian rơi của vật thứ 2. Bỏ qua lực cản không khí. Tỉ số các độ cao \[{{h}_{1}}/{{h}_{2}}\] là bao nhiêu

Câu 42 [50089] - [Loga.vn]

Một bánh xe quay đều quanh trục O. Một điểm A nằm ở vành ngoài bánh xe có vận tốc $V_A$ = 0,8 m/s và một điểm B nằm phía trong, trên cùng bán kính qua A, AB= 12 cm và có vận tốc $V_B$ = 0,5 m/s. Vận tốc góc của bánh xe có giá trị nào sau đây?

Câu 43 [49373] - [Loga.vn]

Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình của xe là:

Câu 44 [50145] - [Loga.vn]

Một người đứng trên một cái cân lò xo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên (g=10m/$s^2$) số chỉ của cân là 500N. Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 thì số chỉ của cân sẽ là

Câu 45 [50935] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do tại nơi có g = 9,8m/$s^2$. Khi rơi được 44,1m thì thời gian rơi là :

Câu 46 [50721] - [Loga.vn]

Cho hai vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên cùng một trục tọa độ Ox, chuyển động ngược chiều nhau với gia tốc có cùng độ lớn bằng 1m/$s^2$. Trong hệ trục tọa độ (t,v), chúng được biểu diễn bởi hai đường thẳng

Câu 47 [49464] - [Loga.vn]

Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là:

Câu 48 [50907] - [Loga.vn]

Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Thời gian mà vật khi chạm đất là bao nhiêu trong các kết quả sau đây, lấy g = 10 m/$s^2$

Câu 49 [50910] - [Loga.vn]

Một đĩa tròn bán kính 30cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 giây. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu?

Câu 50 [50730] - [Loga.vn]

Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao $h_1$ và $h_2$. Biết rằng thời gian rơi của vật thứ nhất bằng 1,5 lần thời gian rơi của vật thứ hai. Tìm kết luận đúng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook