Chi tiết đề thi

Đề thi môn lí lớp 12

vuvannhat123
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5397] - [Loga.vn]

Một dòng điện có cường độ I = 5 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T. Điểm M cách dây một khoảng:

Câu 2 [39966] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện \[i=4\cos 100\pi t\] có giá trị hiệu dụng bằng:

Câu 3 [45363] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 4 [47666] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 5 [44542] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_o$­cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng\[\sqrt{3}R\]. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

Câu 6 [34501] - [Loga.vn]

Cho một mạch điện có điện trở thuần không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100W. Khi dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 7 [39050] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp. Đoạn mạch AB có thể gồm:

Câu 8 [36056] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ vào hai đầu mạch gồm R, L, C (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp thì cường độ trong mạch $i={{I}_{0}}\cos \omega t$. Mạch này có:

Câu 9 [35498] - [Loga.vn]

Một dòng điện có cường độ I = 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T. Điểm M cách dây một khoảng

Câu 10 [35895] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}c\text{os}\omega \text{t}\]V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Người ta điều chỉnh để \[{{\omega }^{2}}=\frac{1}{LC}\]. Tổng trở của mạch này bằng:

Câu 11 [45889] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Ban đầu tần số của điện áp là \[{{f}_{0}}\]  thì trong mạch có cộng hưởng điện, nếu sau đó tăng tần số của điện áp thì kết luận nào dưới đây không đúng?

Câu 12 [41416] - [Loga.vn]

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

Câu 13 [43688] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Câu 14 [42145] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có hai phần tử X và Y mắc nối tiếp thì điện áp ở hai đầu phần tử X nhanh pha hơn 0,5π so với điện áp ở hai đầu phần tử Y và cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. Xác định X và Y

Câu 15 [24760] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = $\frac{1}{\pi }$ H và tụ điện có điện dung C = $\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }$ Fmắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook