Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Địa trường THPT Đông Hà-Quảng Trị lần 2 năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
39
49 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62781] - [Loga.vn]

Việc tăng cường chuyên môn hóa và đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp đều có chung một tác động là

Câu 2 [62778] - [Loga.vn]

Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á hiện nay là

Câu 3 [62775] - [Loga.vn]

Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta thể hiện qua

Câu 4 [62773] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2013 (Đơn vị: %) Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 5 [62767] - [Loga.vn]

Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long là

Câu 6 [62765] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2016 (Đơn vị: Tỷ USD) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, năm 2016 so với 2010?

Năm Phi-lip-pin Xin-ga-po Thái Lan Việt Nam
2010 199.6 236.4 340.9 116.3
2016 304.9 297 407 205.3

Câu 7 [62753] - [Loga.vn]

: Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Nhận xét nào dưới đây là đúng

Câu 8 [62740] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995 – 2007 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần

Câu 9 [62739] - [Loga.vn]

Mục đích chính của việc đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp của Tây Nguyên là

Câu 10 [62737] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khiến Đông Nam Bộ có nguồn lao động chất lượng cao không phải la

Câu 11 [62736] - [Loga.vn]

Vùng biển mà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí các tài nguyên thiên nhiên là vùng

Câu 12 [62734] - [Loga.vn]

hế mạnh nổi bật nhất về công nghiệp của Trung Du Miền Núi Bắc Bộ là ngành

Câu 13 [62732] - [Loga.vn]

Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành này năm 2007 thì dệt, may chiếm

Câu 14 [62730] - [Loga.vn]

Để nâng cao hiệu quả, việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng cần gắn liền vớ

Câu 15 [62728] - [Loga.vn]

Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây chủ yếu là do

Câu 16 [62727] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không được xét làm tiêu chí để phân loại đô thị nước ta ?

Câu 17 [62725] - [Loga.vn]

Ở Bắc Trung Bộ cần phải trồng rừng phòng hộ ở ven biển để

Câu 18 [62723] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không phải ý nghĩa của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Câu 19 [62722] - [Loga.vn]

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta không phải là

Câu 20 [62721] - [Loga.vn]

Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng do

Câu 21 [62720] - [Loga.vn]

Nhà máy điện nào sau đây không chạy bằng tuốc bin khí?

Câu 22 [62719] - [Loga.vn]

Sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta hiện nay phụ thuộc nhiều nhất vào

Câu 23 [62718] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Điện (tỉ kWh) 26,7 52,1 91,7 140,2 Biểu đồ thể hiện rõ nhất tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện

sản phẩm 2000 2005 2010 2014
than(triệu tấn)

11.6

34.1 44.8 41.7
dầu thô(triệu tấn) 16.3 18.5 15 17.4
điện(tỉ kWh) 26.7 52.1 91.7 140.2

Câu 24 [62712] - [Loga.vn]

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là

Câu 25 [62710] - [Loga.vn]

Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

Câu 26 [62578] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu của ngành công nghiệp nước ta?

Câu 27 [62577] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu 28 [62575] - [Loga.vn]

So với khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Bắc có mùa đông ngắn hơn là do

Câu 29 [62574] - [Loga.vn]

Căn cứ vào bản đồ Cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cây công nghiệp nào sau đây không phải là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng Tây Nguyên?

Câu 30 [62573] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không đúng với dân cư - xã hội của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 31 [62571] - [Loga.vn]

Thiên tai nào dưới đây không xảy ra ở khu vực đồi núi?

Câu 32 [62569] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 33 [62568] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu kinh tế cửa khẩu ?

Câu 34 [62567] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các địa phương có lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu 35 [62566] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm ở cả phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Câu 36 [62565] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không có chung Biển Đông với Việt Nam?

Câu 37 [62563] - [Loga.vn]

Căn cứ vào biểu đồ Diện tích và sản lượng lúa cả nước (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000 − 2007, diện tích lúa của nước ta

Câu 38 [62562] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là:

Câu 39 [62560] - [Loga.vn]

Huyện đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook