Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia Vật lý trường THPT Phạm Hồng Thái

ctvloga264
11 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58035] - [Loga.vn]

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm và phản xạ âm, phát ra âm với công suất không đổi. Trên tia Ox theo thứ tự có ba điểm A, B, C sao cho OC = 4 OA. Biết mức cường độn âm tại B là 2 B, tổng mức cường độ âm tại A và C là 4 B. Nấu AB = 20 m thì

Câu 2 [58034] - [Loga.vn]

Cho proton có động năng ${{K}_{p}}=2,25MeV$bắn phá hạt nhân Liti $_{3}^{7}Li$ đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của proton góc $\varphi $ như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi =7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5$MeV/{{c}^{2}}.$ Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma. Giá trị của góc $\varphi $ là:

Câu 3 [58033] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều $u={{U}_{o}}\cos \left( \omega t \right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở $R=90\Omega ,$ cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r=10\Omega $ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1; khi $C={{C}_{2}}=\frac{{{C}_{1}}}{2}$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U2. Tỉ số $\frac{{{U}_{2}}}{{{U}_{1}}}$ bằng:

Câu 4 [58032] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: ${{x}_{1}}=4\cos \left( \omega t+\pi /3 \right),{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{2}} \right)cm.$ Phương trình dao động tổng hợp $x=2\cos \left( \omega t+\varphi \right)cm.$ Biết $\varphi -{{\varphi }_{2}}=\pi /2.$ Cặp giá trị nào của A2 và $\varphi $ sau đây là đúng?

Câu 5 [58031] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng:

Câu 6 [58030] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất, NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ ${{A}_{C}}=\frac{{{A}_{B}}\sqrt{3}}{2}.$ Khoảng cách NC là:

Câu 7 [58029] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp $u=65\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V$ vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng;

Câu 8 [58028] - [Loga.vn]

Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức ${{E}_{n}}=\frac{-13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)$ (với n = 1, 2, 3,…). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính ${{r}_{n}}={{n}^{2}}{{r}_{o}},$ với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên

Câu 9 [58027] - [Loga.vn]

Nguồn điện với suất điện động $\xi $, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 10 [58026] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nới tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải là 220 V thì hiệu suất truyền tải là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây có giá trị gần nhất là:

Câu 11 [58025] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiểu MN gôm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn PN chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{0,8}{\pi }H.$ Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V.$ Điện áp hiệu dụng UMP không phụ thuộc giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện là:

Câu 12 [58024] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động $\xi =12V,$ điện trở trong $r=2,5\Omega $ mạch ngoài gồm điện trở ${{R}_{1}}=0,5\Omega $ mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là:

Câu 13 [58023] - [Loga.vn]

Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo sát mắt một kính

Câu 14 [58022] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha cách nhau 8 cm tạo ra sóng nước với bước sóng 0,8 cm. Điểm C trên mặt nước sao cho ABC là một tam giác đều, Điểm M nằm trên trung trực của AB dao động cùng pha với C cách C một khoảng gần nhất là:

Câu 15 [58021] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai anôt và catôt của một ống tia Rơnghen là 200 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra:

Câu 16 [58020] - [Loga.vn]

Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

Câu 17 [58019] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn 25 cm, 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng:

 

Câu 18 [58018] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Biết trong thời gian 20s thì vật thực hiện được 50 dao động toàn phần và vận tốc cực đại bằng $20\pi $ cm/s. Nếu chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:

Câu 19 [58017] - [Loga.vn]

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một điện tích ${{7.10}^{-2}}C$ giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện này là:

Câu 20 [58016] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai.

Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:

Câu 21 [58015] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động theo phương trình $x=4\cos \left( \omega t-\pi /3 \right)cm.$ Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm t = T/3 là:

Câu 22 [58014] - [Loga.vn]

Để có thể xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:

Câu 23 [58013] - [Loga.vn]

Gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng lần lượt là: ${{\varepsilon }_{}},$ ${{\varepsilon }_{L}}$ và ${{\varepsilon }_{V}}.$ Sắp xếp chúng theo thứ tự năng lượng giảm dần là:

Câu 24 [58012] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại có khả năng:

Câu 25 [58011] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích $-2\mu C$ từ A đến B là 4 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:

Câu 26 [58010] - [Loga.vn]

Một sóng âm có tần số f lần lượt truyền trong nước, nhôm và không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. So sánh tốc độ sóng âm trong ba môi trường này thì:

Câu 27 [58009] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi:

Câu 28 [58008] - [Loga.vn]

 Kết luận nào sau đây là sai?

Câu 29 [58007] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có đột tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Câu 30 [58006] - [Loga.vn]

Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp không đổi có độ lớn bằng U hoặc một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại bằng 2U thì công suất tiêu thụ của cuộn dây bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là:

Câu 31 [58005] - [Loga.vn]

Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gọi O là quang tâm của thấu kính và F là tiêu điểm vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây là đúng

Câu 32 [58004] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U. Hệ thức liên hệ giữa điện trở R, càm kháng ZL và dung kháng Z­C là:

Câu 33 [58003] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{1}{\pi }mH$ và tụ điện có điện dung $\frac{4}{\pi }nF$ . Tần số dao động riêng của mạch là:

Câu 34 [58002] - [Loga.vn]

Công của dòng điện có đơn vị là

Câu 35 [58001] - [Loga.vn]

Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức

Câu 36 [58000] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiểu RLC nối tiếp có hệ số công suất cực đại. Hệ thức nào sau đây không đúng?

Câu 37 [57999] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 38 [57998] - [Loga.vn]

Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng

Câu 39 [57997] - [Loga.vn]

Sản phẩm của phân hạch hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:

Câu 40 [57996] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook