Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn lịch sử 2019 hội 8 Trường Chuyên miền Bắc (Có đáp án)

ctvloga333
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60745] - [Loga.vn]

Cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương diễn ra gay gắt và phức tạp là do

Câu 2 [60739] - [Loga.vn]

Tinh thần yêu chuộng hòa bình trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta phát huy như thế nào trong cuộc đấu ranh bảo vệ chủ quyền trên biển đảo hiện nay?

Câu 3 [60734] - [Loga.vn]

Cho dữ liệu sau: “Cuộc ...(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc ..(2) lớn nhất thế giới” (Trích SGK Lịch sử 12 NXBGD 2008,tr.34).

Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện phần còn thiếu trong đoạn dữ liệu trên.

Câu 4 [60730] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là

Câu 5 [60725] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918), khuynh hướng cách mạng vô sản từng bước thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam vì:

Câu 6 [60721] - [Loga.vn]

Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là gì?

Câu 7 [60717] - [Loga.vn]

Chiến thuật của quân ta trong chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) la gì?

Câu 8 [60713] - [Loga.vn]

Kế hoach quân sự mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ sau khi Pháp đánh mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ là

Câu 9 [60709] - [Loga.vn]

Cho các dư liệu sau:

1. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên cho đúng với trình tự thời gian

Câu 10 [60703] - [Loga.vn]

Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 11 [60699] - [Loga.vn]

Lực lượng vũ trang ba thứ quân được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) gồm

Câu 12 [60690] - [Loga.vn]

Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?

Câu 13 [60686] - [Loga.vn]

Phong trào vô sản hóa (1928) của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện tốt vai trò nào?

Câu 14 [60683] - [Loga.vn]

Khác với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 diễn ra theo hình thái

Câu 15 [60674] - [Loga.vn]

Từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay, cuộc cách mạng nào giữ vị trí then chốt đối với sự phát triển của thế giới?

Câu 16 [60672] - [Loga.vn]

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng Việt Nam tiếp diễn như thế nào?

Câu 17 [60632] - [Loga.vn]

Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc là

Câu 18 [60631] - [Loga.vn]

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm gì tương đồng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914)?

Câu 19 [60630] - [Loga.vn]

Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc

Câu 20 [60629] - [Loga.vn]

Ý dưới đây không phải là nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

Câu 21 [60627] - [Loga.vn]

Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 so với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu 22 [60626] - [Loga.vn]

Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

Câu 23 [60625] - [Loga.vn]

Nội dung nào trong quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) về Nhật Bản đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên bang Nga hiện nay?

Câu 24 [60624] - [Loga.vn]

Cho các dữ kiện sau:

1. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.

2. Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng.

3. Đức tấn công Liên Xô.

4. Hội nghị Ianta.

Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian

Câu 25 [60622] - [Loga.vn]

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam là

Câu 26 [60620] - [Loga.vn]

Điểm thống nhất trong tư tưởng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là

Câu 27 [60616] - [Loga.vn]

Cho bảng dữ liệu sau:

Câu 28 [60610] - [Loga.vn]

Các cuộc chiến tranh được ví như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 29 [60606] - [Loga.vn]

Từ nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918), bài học quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn cuộc chiến tranh là

Câu 30 [60604] - [Loga.vn]

So với cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản, cải cách Rama V (thế kỉ XIX) ở Xiêm chú trọng nhất lĩnh vực

Câu 31 [60601] - [Loga.vn]

Kẻ thù nào dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai

Câu 32 [60599] - [Loga.vn]

Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam?

Câu 33 [60598] - [Loga.vn]

Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng dựa trên cơ sở

Câu 34 [60596] - [Loga.vn]

Sự kiện nào được gọi là bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?

Câu 35 [60593] - [Loga.vn]

Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxiki (1975) là

Câu 36 [60591] - [Loga.vn]

Từ sau cuộc tấn công Gia Định (2-1859), thực dân Pháp buộc phải chuyển sang thực hiện kế hoạch

Câu 37 [60590] - [Loga.vn]

Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Câu 38 [60589] - [Loga.vn]

Thách thức lớn nhất mà xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã đặt ra cho Việt Nam là gì?

Câu 39 [60588] - [Loga.vn]

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

Câu 40 [60586] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook