Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử hội 8 trường chuyên lần thứ 3 - 2019

ctvloga333
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62134] - [Loga.vn]

Nhờ cuộc cách mạng nào mà Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 2 [62133] - [Loga.vn]

Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi vào năm 1945, nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba nước tuyên bố độc lập, còn các quốc gia khác không giành được độc lập hoặc giành thắng lợi ở mức độ thấp vì

Câu 3 [62129] - [Loga.vn]

Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN gắn với sự kiện nào?

Câu 4 [62128] - [Loga.vn]

Dữ kiện nào không phải là nội dung của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?

Câu 5 [62126] - [Loga.vn]

Tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng trong năm 1975 là

Câu 6 [62123] - [Loga.vn]

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo

Câu 7 [62120] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 là

Câu 8 [62116] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng nắm quyền trong cả nước?

Câu 9 [62112] - [Loga.vn]

Âm mưu chiến lược của Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954) của thực dân Pháp là gì?

Câu 10 [62108] - [Loga.vn]

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc có điểm giống với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu 11 [62106] - [Loga.vn]

Hội nghị Ianta (1945) thông qua quyết định nào?

Câu 12 [62104] - [Loga.vn]

Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sau Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương cho thấy

Câu 13 [62101] - [Loga.vn]

Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henxinki (1975) là

Câu 14 [62098] - [Loga.vn]

Âm mưu của thực dân Pháp khi kí Hiệp định Sơ bộ (1946) và Tạm ước Việt – Pháp (1946) là để

Câu 15 [62083] - [Loga.vn]

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945) diễn ra khi

Câu 16 [62080] - [Loga.vn]

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Mĩ là

Câu 17 [62073] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật của tình hình miền Nam ngay sau Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương là

Câu 18 [62066] - [Loga.vn]

Hiệp đinh Giơnevơ (1954) về Đông Dương quy định lực lượng kháng chiến Lào tập trung ở hai tỉnh

Câu 19 [62062] - [Loga.vn]

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm giống nhau về

Câu 20 [62056] - [Loga.vn]

Mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ Đại hội Đảng VI (12 – 1986) là

Câu 21 [62055] - [Loga.vn]

Nội dung nào phản ánh đúng đặc điểm của tư sản dân tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX?

Câu 22 [62051] - [Loga.vn]

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) là về

Câu 23 [62049] - [Loga.vn]

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 24 [62044] - [Loga.vn]

Phương châm tác chiến của bộ đội ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Câu 25 [62042] - [Loga.vn]

Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), thắng lợi của cách mạng Cuba (1959) và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ ở Việt Nam (1975) đã

Câu 26 [62039] - [Loga.vn]

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, Nhật Bản hợp tác có hiệu quả với Mĩ, Nga trong các chương trình

Câu 27 [62037] - [Loga.vn]

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã

Câu 28 [62033] - [Loga.vn]

Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914, phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam diễn ra theo những xu hướng nào?

Câu 29 [62030] - [Loga.vn]

Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự tham gia của nhiều lực lượng mới chủ yếu là do

Câu 30 [62026] - [Loga.vn]

Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã dựa vào cơ sở nào để đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam?

Câu 31 [62023] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Câu 32 [62021] - [Loga.vn]

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

Câu 33 [62018] - [Loga.vn]

Sự kiện Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (3 – 1945) chứng tỏ

Câu 34 [62015] - [Loga.vn]

Đối tượng đấu tranh trong Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Câu 35 [62009] - [Loga.vn]

Các cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954), chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975) chứng tỏ

Câu 36 [62006] - [Loga.vn]

Tháng 11 – 1993, Hiến pháp mới của Cộng hòa Nam Phi được thông qua đã

Câu 37 [61997] - [Loga.vn]

Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp (1858 – 1884) của nhân dân ta, tính chất chống phong kiến bắt đầu xuất hiện từ sau khi triều đình Huế ký hiệp ước nào với thực dân Pháp?

Câu 38 [61985] - [Loga.vn]

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 – 1936) đã quyết định thành lập

Câu 39 [61978] - [Loga.vn]

Một trong những nguyên nhân Liên Xô và Mĩ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vào năm 1989 là

Câu 40 [61975] - [Loga.vn]

Năm 1961, Liên Xô phóng tàu Phương Đông với nhà du hành I. Gagarin đã

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook