Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NGHỆ AN

ctvloga212
6 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55793] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một  đoạn mạch như hình vẽ. Khi K đóng, điều chỉnh giá trị biến trở đến giá trị \[{{R}_{1}}\] hoặc \[{{R}_{2}}\] thì công suất tỏa nhiệt trên mạch đều bằng P. Độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu mạch và dòng điện trong mạch khi $R={{R}_{1}}$ là ${{\varphi }_{1}},$ khi $R={{R}_{2}}$ là ${{\varphi }_{2}}$ trong đó $\left| {{\varphi }_{1}}-{{\varphi }_{2}} \right|=\frac{\pi }{6}$ . Khi K mở, điều chỉnh giá trị R từ 0 đến rất lớn thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở R cực đại bằng 2P/3, công suất trên cả mạch cực đại bằng $\frac{2P}{\sqrt{3}}$ . Hệ số công suất của cuộn dây là

Câu 2 [55792] - [Loga.vn]

Câu 39. Một con lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m = 100 g chuyển động không ma sát dọc theo trục của lò xo có độ cứng k = 25 N / m. Khi vật đang đứng yên tại vị

trí lò dạng thì bắt đầu tác dụng lực $\overrightarrow{F}$ có huớng và độ lớn không bằng 1 N lên vật như hình vẽ. Sau khoảng thời gian bằng $\Delta t$ thì lực ngừng tác dụng. Biết rằng sau đó vật dao động với vận tốc cực đại bằng $20\sqrt{30}\left( cm/s \right)$. Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là

Câu 3 [55791] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phang chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m, khoảng cách từ khe F đến mặt phang chứa hai khe là d = 1 m. Cho khe F dao động điều hòa trên trục Ox vuông góc với trục đối xứng của hệ quanh vị trí O cách đều hai khe F1F2 với phương trình $x=\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( mm \right)$ (mm). Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 1 mm. Tính cả thời điểm t = 0, điểm M trùng với vân sáng lần thứ 2018 vào thời điểm

Câu 4 [55790] - [Loga.vn]

Trong một vụ thử hạt nhân, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị $_{92}^{235}U$ với hệ số nhân nơtron là k (k > 1). Giả sử $_{92}^{235}U$ phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200 MeV. Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh. Giá trị của k là

Câu 5 [55789] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại U0 và chu kì dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của I0

Câu 6 [55788] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 6Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử A và B có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1 +1/15 (s) quãng đường bằng 1 cm và phần tử tại B đi được quãng đường bằng $\sqrt{3}$ cm. Khoảng cách L không thể có giá trị bằng

Câu 7 [55787] - [Loga.vn]

. Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITER tại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch $_{1}^{2}D+_{1}^{3}T\xrightarrow{{}}_{2}^{4}He+_{0}^{1}n$ để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u và 0,030382 u. Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là

Câu 8 [55786] - [Loga.vn]

Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và điện áp hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Điện năng được truyền đến nơi tiêu thụ trên một đường dây có điện trở không đổi. Coi hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Hiệu suất của quá trình truyền tải này là H. Muốn tăng hiệu suất quá trình truyền tải lên đến 97,5% nên trước khi truyền tải, nối hai cực của máy phát điện với cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng và cuộn thứ cấp được nối với dây tải. Nhưng trong quá trình nối, do bị nhầm giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp nên hiệu suất quá trình truyền tải chỉ là 60%. Giá trị của H và tỉ số số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp (\[k\text{ }=\text{ }{{N}_{1}}/{{N}_{2}}\] ) của máy biến áp là

Câu 9 [55785] - [Loga.vn]

Theo mâu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác đinh theo công thức E = -13,6/\[{{n}^{2}}\] (eV) (n = 1,2,3...). Trong đó năng lượng E là tổng động năng Eđ và thế năng tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân Et. Biết\[{{E}_{}}=\text{ }\frac{-{{E}_{t}}}{2}\] . Khi đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hấp thụ một photon và chuyển lên trạng thái kích thích nên động năng giảm đi 10,2eV. Photon nó đã hấp thụ có năng lượng bằng

Câu 10 [55784] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi rất dài được căng ngang và một con lắc lò xo treo trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Con lắc lò xo có độ cứng k = 10 N / m, vật nhỏ có khối lượng m = 25 g dao động theo phương thẳng đứng. Khi vật cân bằng và sợi dây chưa có sóng truyền, vật cách sợi dây một đoạn bằng 5 cm. Đầu O của dây được gắn với nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng ngang lan truyền trên dây với tần số góc $\omega $ = 20 rad / s. Tại thời điểm t = 0, sợi dây có dạng như hình vẽ, còn vật nhỏ được giữ ở vị trí lò xo nén 2,5 cm. Tại thời điểm t = At, thả nhẹ để vật dao động tự do. Vật không chạm vào sợi dây trong quá trình dao động nếu $\Delta $t nhận giá trị

Câu 11 [55783] - [Loga.vn]

Trên một lò xo căng ngang đang xảy ra sóng dừng với sóng dọc, A và B là hai điểm liên tiếp dao động manh nhất. Khoảng cách giữa các phần tử tại A và B lớn nhất là 14 cm, nhỏ nhất bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên lò xo bằng 1,2 m/s. Khi khoảng cách giữa các phần tử tại A và B là 12 cm, tốc độ dao động của chúng bằng

Câu 12 [55782] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa trong không khí với chu kì \[{{T}_{0}}\] = 2,0000 s. Tích điện cho con lắc rồi cho con lắc dao động trong một điện trường đều nằm ngang. Dây treo cách điện và bỏ qua lực cản của không khí. Khi con lắc được kích thích dao động trong mặt phẳng chứa đường sức điện trường thì nó dao động giữa hai điểm A, B như hình vẽ với góc lệch so với phương thẳng đứng lần lượt là ${{\alpha }_{A}}={{9}^{0}};{{\alpha }_{B}}={{3}^{0}}$ . Coi dao động của con lắc đơn vẫn là dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của nó trong điện trường có giá trị xấp xỉ bằng?

Câu 13 [55781] - [Loga.vn]

Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng giảm đi $0,1\mu m$ và vận tốc lan truyền giảm đi \[0,{{5.10}^{8}}\] m/s. Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng

Câu 14 [55780] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức?

Câu 15 [55779] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng 1 phương truyền âm từ nguồn âm O. Tại M và N có mức cường độ âm lần lượt là LM = 30 dB, LN = 10 dB. Coi nguồn phát âm đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Tỉ số OM/ON bằng

Câu 16 [55778] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB một khoảng 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là

Câu 17 [55777] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ dòng điện cực đại là I0 và dòng điện biến thiên với tần số góc bằng$\omega $. Trong khoảng thời gian cường độ dòng điện giảm từ giá trị cực đại đến một nửa cực đại thì điện lượng chuyển qua cuộn dây có độ lớn bằng

Câu 18 [55776] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định, suất điện động cảm ứng cực đại trên mỗi pha là\[~{{E}_{0}}\] . Khi từ thông qua cuộn dây thứ nhất đạt cực đại thì suất điện động cảm ứng trên hai cuộn còn lại là \[{{e}_{2}}\] và \[{{e}_{3}}\] có giá trị là?

Câu 19 [55775] - [Loga.vn]

Dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15C. Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

Câu 20 [55774] - [Loga.vn]

Hai dòng điện cường độ \[{{I}_{1}}\] = 6A, \[{{I}_{2}}\] = 9A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy tích những điểm mà tại đó véc tơ cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 là

Câu 21 [55773] - [Loga.vn]

Đơn vị của từ thông là

Câu 22 [55772] - [Loga.vn]

Trong nguồn phóng xạ $_{15}^{32}P$ với chu kỳ bán rã T = 14 ngày đêm đang có 108 nguyên tử. Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử $_{15}^{32}P$ nguồn đó là?

Câu 23 [55771] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Câu 24 [55770] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật thật được tạo bởi thấu kính phân kì không thể?

Câu 25 [55769] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S gồm N vòng dây. Cho khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phang khung với vận tốc góc to trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là

Câu 26 [55768] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không gây ra hiệu ứng quang điện đối với canxi (có giới hạn quang điện ${{f}_{0}}=\frac{2}{3}{{.10}^{15}}Hz)$?

Câu 27 [55767] - [Loga.vn]

Sóng vô tuyến sử dụng trong thông tin bằng điện thoại di động là

Câu 28 [55766] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa thì

Câu 29 [55765] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 30 [55764] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm, cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa hai bản tụ có thể chịu được là \[{{3.10}^{5}}\] V/m. Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là

Câu 31 [55763] - [Loga.vn]

Hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

Câu 32 [55762] - [Loga.vn]

Phản ứng hạt nhân không tuân theo đinh luật bảo toàn

Câu 33 [55761] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

Câu 34 [55760] - [Loga.vn]

Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp

Câu 35 [55759] - [Loga.vn]

Quạt trần trong lớp học là một

Câu 36 [55758] - [Loga.vn]

Sóng ngang không truyền được trong môi trường

Câu 37 [55757] - [Loga.vn]

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

Câu 38 [55756] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là không đúng?

Câu 39 [55755] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)$. Quỹ đạo chuyển động của vật có chiều dài?

Câu 40 [55754] - [Loga.vn]

Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook