Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2018

ctvloga212
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54858] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }200cos\omega t\] V (\[\omega \] thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với\[C{{R}^{2}}<\text{ }2L\] . Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là \[{{U}_{C}},\text{ }{{U}_{L}}\] phụ thuộc vào \[\omega \], chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với các đường\[{{U}_{C}},\text{ }{{U}_{L}}\] . Giá trị của \[{{U}_{M}}\] trong đồ thị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 2 [54857] - [Loga.vn]

Tại mặt thoáng của một chất lỏng có ba nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình sóng lần lượt là ${{u}_{A}}=14\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{5} \right)mm;{{u}_{B}}=12\sin \left( \omega t+\frac{\pi }{5}mm \right)$ và ${{u}_{C}}=8\cos \left( \omega t-\frac{4\pi }{5} \right)mm$ Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Nếu ba nguồn được đặt lần lượt tại ba đỉnh của tam giác ABC thì biên độ dao động của phần tử vật chất nằm tại tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC xấp xỉ bằng

Câu 3 [54856] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos100\pi t\] V (t tính bằng s) vào đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm $L=\frac{1,5}{\pi }H$ , điện trở $r=50\sqrt{3}\Omega $ ,tụ điện có điện dung $C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F$. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 150 V, đến thời điểm ${{t}_{1}}+\frac{1}{75}s$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cũng bằng 150 V. Giá trị \[{{U}_{0}}\] bằng

Câu 4 [54854] - [Loga.vn]

Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ. Trong bảng là sự phụ thuộc của điện tích tức thời của một bản tụ điện theo thời gian.

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng

Câu 5 [54853] - [Loga.vn]

Câu 36. Một chiếc xe có độ cao H = 30 cm và chiều dài L = 40 cm cần chuyển động thẳng đều để đi qua gầm một chiếc bàn. Bàn và xe đều đặt trên mặt phẳng ngang. Phía dưới của mặt bàn có treo một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nhỏ khối lượng m = 0,4 kg. Xe và con lắc nằm trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Khi xe chưa đi qua vị trí có treo con lắc ở trên, người ta đưa vật nhỏ lên vị trí lò xo không biến dạng, khi đó vật có độ cao

h=42 cm so với sàn. Sau đó thả nhẹ vật. Biết g = 10 m/${{s}^{2}}$. Coi vật rất mỏng và có chiều cao không đáng kể. Để đi qua gầm bàn mà không chạm vào con lắc trong quá trình con lắc dao động, xe phải chuyển động thẳng đều với tốc độ nhỏ nhất bằng

Câu 6 [54851] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=2\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm$ trong đó t tính bằng giây. Tính từ lúc t=0 , thời điểm vật đi qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng lần thứ 2018 là

Câu 7 [54850] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15 cm và hai đầu cố định. Khi chưa có sóng thì M và N là hai điểm trên dây với AM = 4 cm và BN = 8 cm. Khi xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy trên dây có 5 bụng sóng và biên độ của bụng là 1 cm. Tỉ số giữa khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm M, N xấp xỉ bằng  

Câu 8 [54849] - [Loga.vn]

. Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện thế ${{u}_{AB}}=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\left( V \right)$ Ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện và hai đầu mạch AB là như nhau:\[Ucd\text{ }=\text{ }Uc\text{ }=\text{ }{{U}_{A\mathbf{B}}}\] . Lúc này, góc lệch pha giữa các hiệu điện thế tức thời ucd và uc có giá trị là

Câu 9 [54848] - [Loga.vn]

Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là \[{{U}_{R}}\] =40 V, \[{{U}_{C}}\] = 60 V, \[{{U}_{L}}\] = 90 V. Giữ nguyên điện áp, thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với giá trị nào sau đây?  

Câu 10 [54846] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5/3 s là 35 cm. Tại thời điểm vật kết thúc quãng đường 35 cm đó thì tốc độ của vật là

Câu 11 [54845] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu phía dưới của lò xo gắn một đĩa cân nhỏ có khối lượng \[{{m}_{1}}\] = 400 g. Biên độ dao động của con lắc lò xo là 4 cm. Đúng lúc đĩa cân đi qua vị trí thấp nhất của quỹ đạo, người ta đặt nhẹ nhàng một vật nhỏ có khối lượng \[{{m}_{2}}\] = 100 g lên đĩa cân \[{{m}_{1}}\] . Kết quả là ngay sau khi đặt m2, hệ chấm dứt dao động. Bỏ qua mọi ma sát. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Biết\[g\text{ }=\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Chu kì dao động của con lắc khi chưa đặt thêm vật nhỏ \[{{m}_{2}}\] bằng

Câu 12 [54844] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( 100\pi t\text{ }+\text{ }\varphi \right)\text{ }V\] vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với C thay đổi được. Cho $L=\frac{1}{2\pi }H$ . Ban đầu điểu chỉnh $C={{C}_{1}}=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F$ .Sau đó, điều chỉnh C giảm một nửa thì pha dao động của dòng điện tức thời trong mạch tăng từ $\frac{\pi }{4}$ đến $\frac{5\pi }{12}$. Giá trị của R bằng

Câu 13 [54843] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 14 [54842] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 100 $\Omega $ , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{2}{\pi }H$ và tụ điện có dung kháng $C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F$. Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos 10\pi t$ V vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức

Câu 15 [54841] - [Loga.vn]

Dùng một sợi dây đồng đường kính 0,5 mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ để tạo thành một vòng dây. Cho dòng điện 0,1 A chạy qua vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng

Câu 16 [54840] - [Loga.vn]

Câu 25. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 400\[c{{m}^{2}}\] , quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 240 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là

Câu 17 [54839] - [Loga.vn]

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 15 cm. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O của AB một đoạn 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu 18 [54838] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết độ dài của quỹ đạo bằng 4 cm. Lò xo độ cứng 10 N/m, vật khối lượng 0,1 kg. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng

Câu 19 [54837] - [Loga.vn]

Mạch LC lí tưởng có chu kì dao động riêng bằng\[{{10}^{-4}}s\] . Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 0,02 A. Tụ có điện dung bằng

Câu 20 [54836] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng thì

Câu 21 [54835] - [Loga.vn]

Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường

Câu 22 [54834] - [Loga.vn]

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

Câu 23 [54833] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện trở thuần R. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng:

Câu 24 [54832] - [Loga.vn]

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường vật chất với tốc độ 40 m/s. Sóng đã truyền đi với bước sóng bằng

Câu 25 [54831] - [Loga.vn]

Vật thật cao 4 cm, đặt vuông góc với trục chính thấu kính, qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật. Ảnh cao 2 cm. Số phóng đại ảnh bằng

Câu 26 [54830] - [Loga.vn]

Máy biến áp là những thiết bị có khả năng

Câu 27 [54829] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có dạng $u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)$ Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 28 [54828] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Cơ năng của con lắc lò xo bằng

Câu 29 [54827] - [Loga.vn]

Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi công thức nào sau đây

Câu 30 [54826] - [Loga.vn]

Một nguồn phát âm trong môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là\[\text{ }{{I}_{0}}=\text{ }{{10}^{-12}}W/{{m}^{2}}\] . Tại điểm A, ta đo được mức cường độ âm là L = 50 dB. Cường độ âm tại A có giá trị là

Câu 31 [54825] - [Loga.vn]

Đơn vị đo cường độ âm là

Câu 32 [54824] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là ${{x}_{1}}=5\cos \left( 10t+\frac{\pi }{2} \right)cm;{{x}_{2}}=3\cos \left( 10\pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm$ Độ lệch pha của hai dao động này bằng

Câu 33 [54823] - [Loga.vn]

Dao động điều hòa là:

Câu 34 [54822] - [Loga.vn]

Sóng điện từ xuyên qua tầng điện li là

Câu 35 [54821] - [Loga.vn]

Tần số dao động riêng của dao động điện từ trong mạch LC là

Câu 36 [54820] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động 10 V và điện trở trong 1$\Omega $ . Mắc nguồn điện với điện trở ngoài 4$\Omega $ . Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

Câu 37 [54819] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm có điện tích \[{{10}^{-5}}\] C đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường 200 V/m sẽ chịu tác dụng của lực điện có độ lớn là

Câu 38 [54818] - [Loga.vn]

Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }mH$ và một tụ điện có $C=\frac{4}{\pi }nF.$ Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là \[c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{8}}\] m/s. Bước sóng điện từ mà máy phát ra là

Câu 39 [54817] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }100cos100\pi t\] V thì cường độ qua đoạn mạch là $i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)A.$ Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là:

Câu 40 [54816] - [Loga.vn]

Nếu trong khoảng thời gian \[\Delta t\] có điện lượng \[\Delta q\] dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn thì cường độ dòng điện được xác định bởi công thức nào sau đây?  

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook